top of page

Spoznajte Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Ali ste vedeli, da pri nas obstaja Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki skrbi za sledenje evropskim in svetovnim smernicam razvoja visokega šolstva?


Kakovost v visokem šolstvu, kot ga poznamo pri nas, ni naključje. Zanjo skrbi agencija NAVKIS, ki deluje že od leta 2010. Sledi splošnim smernicam razvoja terciarnega izobraževanja v mednarodnih merilih in jih strateško aplicira na naše lokalno okolje ter s tem skuša doprinesti k nadaljnjemu razvoju visokega šolstva pri nas.


Agencijo zanimajo pogledi vseh deležnikov visokega šolstva


Bistveno delo agencije ni zgolj sledenje trendom, ki jih postavljajo vodilni v kakovosti visokošolskega izobraževanja, temveč tudi zanimanje za mnenje študentov, pedagoških delavcev in vseh ostalih, vključenih v javno visoko šolstvo pri nas. Skozi pretekla leta se je agencija NAVKIS zavzemala za izboljšanje strokovnega, svetovalnega in razvojnega dela, prenovo meril, boljše komuniciranje z deležniki in informatizacijo. Danes je njeno delovanje že širše poznano, v svoj register pa stalno vpisuje nove strokovnjake, ki sodelujejo v študijskih procesih in s tem širi informacije in znanje ter povezuje stroko na področju visokošolskega izobraževanja pri nas.


Usposabljanja ob vpisu v register in drugi edukativni dogodki prinašajo višjo kakovost


NAVKIS je letos objavila javni poziv v register strokovnjakov, ki je namenjen predvsem docentom, rednim in izrednim profesorjem. Poleg tega pa se vanj lahko vpišejo tudi predavatelji višjih šol, študenti ter predstavniki delodajalcev, ki sodelujejo z višjimi in visokimi šolami. Bistven del vpisa v register je izobraževanje, s katerim kandidati pridobijo pomembne informacije in znanja za višjo kakovost visokega šolstva pri nas.


Letos je vpis potekal do 14. 10. 2022, poleg splošne kandidature pa so lahko izvajalci programov višjih in visokih šol in z njimi povezani delodajalci tudi dokazovali izpolnjevanje pogojev za akreditacijo in zunanjo evalvacijo zavodov/šol ter akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov. Kandidati, ki bodo v register vpisani, bodo v naslednjem obdobju, v katerem velja vpis, skupaj z ostalimi pomagali skrbeti za stalno izboljšanje kakovosti visokega šolstva pri nas, s tem pa tudi kakovosti programov in same izobrazbe študentov.


Vir slike in več na: NAVKIS


Comments


bottom of page