top of page

Spremembe glede samotestiranja na fakultetah

S koncem oktobra je vlada dodatno zaostrila pogoje za prisotnost pri študijskem procesu. Obenem se poraja čedalje več pomislekov glede smiselnosti nekaterih postopkov, kot je nadzirano samotestiranje študentov na fakulteti.

Vir slike: Freepik


Z novembrom se študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev cepljenosti ali prebolelosti, samotestirajo dvakrat tedensko. Prav tako je obvezna uporaba mask, tudi če vsi udeleženi izpolnjujejo pogoja P in C. Pomembno je, da se v času polnjenja bolniških postelj na kovidnih oddelkih še bolj dosledno držimo ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, vendar pa se pojavljajo tudi številna vprašanja o logičnosti samotestiranja pod nadzorom na fakulteti.


Nelogičnost pri nadziranem samotestiranju opažajo tisti, ki so pri njem udeleženi


Samotestiranje študentov mora potekati na fakulteti pod nadzorom odgovornih oseb. Članice običajno za testiranje razpišejo termine, na katere se študentje, ki ne izpolnjujejo pogojev PC, prijavijo. Tako lahko omejijo število udeleženih na posamičnem samotestiranju in omogočijo boljši nadzor nad samim potekom postopka. Prijavljeni študentje se tako ob določenih terminih zglasijo v vnaprej določenem prostoru, kamor prinesejo svoje teste. Ko testiranje opravijo, počakajo na svoj rezultat in ga zabeležijo na evidenčni list fakultete.


Pri tem se porajajo vprašanja smiselnosti prihoda na fakulteto samo zavoljo samotestiranja, saj s tem študentje, ki so morda okuženi, že na poti tja le-tega lahko prenesejo na druge osebe med samo potjo ali pa tudi v prostoru za testiranje oz. kjer čakajo na rezultat testa. Dejstvo še vedno ostaja, da verjetno nadzor res doprinese k doslednosti samotestiranja, a kadar ga opravlja oseba, ki ni zdravstveni delavec, ta nima pooblastila preveriti pravilnosti zabeležke samotestirane osebe v evidenčni list.Comments


bottom of page