top of page

Študentska olajšava pri dohodnini za leto 2019

Dohodnine nam sicer ni potrebno oddajati, je pa priporočljivo, da jo preverimo. Zato moramo razumeti, kako se dohodnina odmerja, kakšna je študentska olajšava, komu je namenjena in kako jo lahko uveljavljamo. Za vse, kar moraš vedeti o dohodnini za leto 2019, smo poskrbeli v tem prispevku.

Vir slike: Unsplash

Posebna olajšava za dijake in študente

Pomembno je, da dijaki in študenti vemo, da lahko poleg splošne osebne olajšave uveljavljamo tudi posebno olajšavo, ki za leto 2019 znaša 3.302,70 evrov. Nova olajšava, ki bo veljala v letu 2020, se bo upoštevala pri naslednji oddaji dohodnine v letu 2021. Posebna olajšava je možna za vse, ki imajo status študenta ali dijaka in so pred dopolnjenim 26. letom vpisani fakulteto oz. se na fakulteto vpišejo še v istem letu, v katerem so dopolnili 26 let. Pravica do osebne olajšave jim v tem primeru velja še 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij oz. 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

Vzdrževani člani in študentska olajšava

Običajno starši otroke dijake in študente prijavljajo kot vzdrževane člane, da pridobijo dodatno olajšavo. To je tudi logično, kajti študentsko delo je občasno in - čeprav realno družbeno-ekonomsko stanje pri nas žal včasih kaže drugače - ne bi smelo biti glavni vir prihodkov dijaka ali študenta. Zato praviloma študentje ne uveljavljajo splošne in posebne olajšave obenem, temveč samo posebno. Če torej starši skrbijo zate v času študija in preko študentskega servisa nisi zaslužil(a) več kot znaša posebna olajšava, je edino smiselno, da so te starši prijavili kot vzdrževanega člana.

Pri izračunu dohodnine od bruto zaslužka ne pozabite odšteti prispevkov in normiranih odhodkov

Dohodnino je najlažje izračunati iz prihodkov oz. zaslužka preko študentske napotnice. Najbolje, da zberete celoten znesek (običajno vam ga za preteklo leto pošlje študentski servis), odštejete 15,5 %, ki jih je ŠS odvajal za prispevke in 10 % normiranih odhodkov. Oba deleža odštejete od bruto zaslužka. Šele nato od končnega zneska odbijete še olajšave in ugotovite, koliko dohodnine je dejansko ostalo. Pri uveljavljanju samo posebne študentske olajšave torej vaš prihodek ne bi smel preseči 4.433,15 evrov, da vam dohodnine ne bo potrebno doplačati. V primeru da ste plačevali akontacijo, pa dohodnino dobite nazaj.

Comments


bottom of page