top of page

Študentske ankete so pomemben prispevek h kakovosti študija

Študentje lahko vplivamo na kakovost študija! Sicer smo dostikrat skeptični, če to res drži, ampak če smo dosledni in vztrajni, lahko dosežemo marsikaj. Študentske ankete so mehanizem oz. orodje, ki nam pri tem pomaga, le resno jih moramo vzeti.

Kot pri vseh drugih poklicih se tudi med profesorji in drugimi pedagoškimi delavci na fakultetah najdejo odlični, dobri, povprečni, pa tudi slabi profesorji. In podobno se najdejo tudi boljši in slabši študentje. Slednji sicer študija ne morejo opraviti, če so resnično preslabi, pri prvih pa se včasih vprašamo, kaj sploh še delajo na fakulteti in kako to, da sploh lahko predavajo. Odgovor je preprost - uspešno so napredovali in dobili t. i. “habilitacijske nazive”, v katere so bili izvojeni po pravilniku visokošolskega zavoda oz. univerze. In ravno tukaj nastopi vloga študentov oz. študentskih anket.

Kako lahko študenti vplivamo na izvolitev pedagoškega delavca v habilitacijski naziv?

Študentska anketa je glas študentov pri izvolitvi profesorjev v habilitacijske nazive. Torej vsi visokošolski učitelji in znanstveni delavci dobijo naziv za pet let, asistenti in asistenti - raziskovalci pa 3. Za podaljšanje naziva potrebujejo tudi pozitivno mnenje študentske ankete, ki jo visokošolski zavodi uporabljajo kot za merjenje zadovoljstva študentov s pedagoškim delom.

Opisan postopek ne velja za redne profesorje, ki so v naziv izvoljeni za stalno, vendar pa na podlagi slabih rezultatov študentskih anket lahko dobijo nižji naziv. To sicer ne pomeni, da nam bo uspelo “skiniti” vsakega profesorja, ki nam ne bo že na prvem pristopnem roku dal desetke, ker se nam tako zdi. Lahko pa v primeru, da se določen problem pojavlja širše in redno, študentski svet oz. posredno senat (ki ima tudi predstavnike študentov) s pomočjo rezultatov študentskih anket sproži postopekom za odvzem naziva.

Bistveno je, da študentske ankete rešujemo resno

Študentske ankete lahko rešujemo že po opravljenem izpitu, vendar pa jih nekateri “prihranijo” za čas, tik pred vpisom v nov letnik, in jih rešujejo za vse predmete naenkrat. V študentskih anketah ocenjujemo delo vseh pedagoške delavcev, ki so izvajali predavanja, vaje, laboratorijske vaje itd., zato so te ankete lahko postanejo zelo obsežne. Dostikrat nam ob tem zmanjka potrpljenja in klikamo kar malo naključno, samo da se “prebijemo skozi”.

Vendar pa je prav to težava. Če bi vsi malo stisnili zobe in poskusili podati čim bolj iskrene in realne odgovore, bi rezultati hitro in nedvoumno pokazali dejansko stanje. Najlažje je torej, da študentske ankete izpolnimo takoj po opravljenem izpitu. Potrudimo se torej in prispevajmo h kakovosti študija na svoji fakulteti.

Več informacij o študenski anketi lahko pridobite neposredno na vašem izobraževalnem zavodu.

Študentske ankete so vam običajno na voljo na vašem spletnem informacijskem sistemu, kjer jih rešujete elektronsko. Študentske ankete so anonimne.

Comments


bottom of page