top of page

Ukrepi tudi pri izvajanju pedagoškega procesa na fakultetah

Univerze objavljajo različna opozorila, povezana z ukrepi zaradi zdravstvenih okoliščin pri nas in po svetu. Primorska je predavanja za dva tedna odpovedala, v Ljubljani predlog odpovedi velja za skupine nad 100 oseb. Univerza v Maribor še ne odpoveduje pedagoškega procesa, a poziva vse k upoštevanju smernic NIJZ.

Vir slike: Unsplash, avtor: Changbok Ko

Omejevanje koronavirusa tudi pri nas zahteva določene ukrepe, zaradi katerih organizatorji odpovedujejo dogodke, na katerih se zbirajo večje skupine ljudi. Odpovedani so bili koncerti, prireditve, tudi gledališča odpovedujejo predstave. Mnoge v tem trenutku skrbi za svetovno in domače gospodarstvo, ki ga omenjen virus celo “hromi” (M. J., 2020). Nič drugače pa ni v izobraževanju. Univerze že sprejemajo različne ukrepe, s katerimi posredujejo navodila MIZŠ svojim članicam.

Univerza v Ljubljani

Članice so dobile predloge s strani UL, da se pedagoški proces vsaj v velikih predavalnicah (nad 100 ljudi) za dva tedna nadomesti z drugimi oblikami pouka. Izvedbo predavanj, vaj in drugih obveznosti tudi na splošno priporočajo na daljavo. Vsi večji dogodki (podelitve, kongresi itd.), vključujoč športno vzgojo morajo biti odpovedani. Odpovedan pedagoški proces bodo fakultete nadomestile. (Uradno obvestilo UL.)

Univerza v Mariboru

Pedagoški proces članic UM še poteka. Namen posebej ustanovljene Delovne skupine je, da zagotovi nadaljevanje izobraževalno-raziskovalnega procesa in obenem zaščititi vse udeležene ob upoštevanju priporočenih ukrepov. Predavanj tako ne odpovedujejo, je pa nujno, da tako članice kot vsi posamezniki, vključeni vanje (zaposleni, študenti in drugi) upoštevajo splošna navodila. Prepovedali so le zbiranje na prireditvah, kjer bi bilo v zaprtih prostorih prisotnih več kot 100 ljudi in priporočajo odpoved vseh dogodkov, ki niso neposredno vezani na tekočo izvedbo pedagoškega procesa. (Uradno obvestilo UM.)

Univerza na Primorskem

Najmočnejše ukrepe so sprejeli na obali, kjer univerza za dva tedna popolnoma odpoveduje predavanja. Univerza večjo previdnost izkazuje predvsem zaradi tesnega sodelovanja z bližnjo Italijo. Do 21. 3. 2020 tako na fakultetah UPR ni predavanj, pedagoški proces se lahko nadomesti z delom na daljavo. Članice bodo morale zagotoviti tudi nadomeščanje pedagoškega procesa. (Uradno obvestilo UPR.)

Splošno glede ukrepov

Nekatere fakultete so kar same odpovedale predavanja vsaj za en teden, ga preusmerile v spletno obliko ali drugače prilagodile pedagoški proces ter zaprle svoja vrata. Odločitve se od fakultete do fakultete razlikujejo, zato za zanesljive informacije (če teh še niste dobili) preverite ukrepe neposredno na svoji fakulteti. Prav tako nadaljnje informacije spremljajte na straneh univerz in jih preverjajte pri drugih uradnih virih, ki obveščajo o aktualnem dogajanju na področju virusa.

Vse univerze odsvetujejo tako zaposlenim kot študentom odsvetujejo obiske v ali iz ogroženih območij ter objavljajo splošna higienska navodila, spremljanje počutja z namenom odkrivanja morebitnih simptomov ter postopke ravnanja v primeru suma okužbe.

Panike še vedno nima smisla zganjati, pomembno pa je, da upoštevamo ukrepe, katerih del so tudi navodila za splošno javnost NIJZ (Vir spodnjih slik):

Yorumlar


bottom of page