top of page

Višja minimalna urna postavka in boljša ureditev subvencioniranega prevoza

Novo študijsko leto prinaša tudi spremembe za študente na področju sociale. Usklajevanje z Odborom za finance in Odborom za infrastrukturo, okolje in prostor je prineslo nekaj izboljšav na področju študentskega dela in subvencioniranih prevozov. Vsak korak na boljše je že uspeh in čeprav ne dobimo vsega, za kar vztrajno pozivamo, se lahko veselimo tistega, kar nam uspe izboriti.

Višja minimalna urna postavka

Dosegli smo pomemben korak naprej pri minimalni urni postavki za študentsko delo. Do sedaj je bruto minimalna postavka znašala 4,89 eur, kar pomeni 4,13 eur neto. Od 1. 1. 2020 pa se je znesek za bruto postavko povišal na 5,40 eur oz. 4,56 eur neto. Sprememba je kar znatna in pri npr. 80 urah mesečno (kar je približno polovični delovni čas) prinese razliko okrog 40 evrov (izračun je okviren, ko računate svoj prihodek, je najbolje, da preverite pri svojem študentskem servisu oz. profesionalnem računovodskem servisu, če imate to možnost).

Sicer se je poziv nanašal tudi na izboljšanje položaja glede financiranja prehrane na delovnem mestu in prevoza, a vendar malice in potnih stroškov dijaki in študentje zaenkrat ne bomo dobivali. Niti nimamo zagotovljenega dodatka za nočno delo in delo ob vikendih oz. dela prostih dneh. Kljub temu lahko rečemo, da je vsaka sprememba na bolje razlog za zadovoljstvo in motivacija za nadaljnje delo na tem področju.

Pri subvenciji za prevoz ni več starostne omejitve

Tudi subvencije za prevoz bodo sedaj dostopne več študentom, saj prejemanje ne bo več omejeno s starostno omejitvijo. Poleg tega so gibalno ovirani študentje pridobili brezplačni prevoz oz. brezplačni prilagojeni prevoz. Dodatne subvencionirane vozovnice pa sedaj lahko pridobijo tudi študenti in dijaki športniki, ki imajo status kategoriziranega ali registriranega športnika. Vozovnice lahko slednji pridobijo do kraja vadbe.

Obeta se nam tudi dvig študentske olajšave

ŠOS je pred kratkim na svoji FB strani objavil tudi informacijo, da bo študentska olajšava po novem višja (izenačena s splošno), ki znaša 3.500 evrov. Že od prej pa se samodejno pri dohodninski napovedi priznajo tudi normirani stroški v višini 10 % ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % od bruto zaslužka študenta.

Vir: ŠOS

Comentários


bottom of page