top of page

Vpisni pogoji za naslednje študijsko leto ostajajo enaki

Sklep o dopolnitvi razpisa in podaljšanju roka za vpis za dodiplomske in enovite študijske programe za študijsko leto 2023/2024 za UL in UP odpravlja neenakopravnost za vpis dijakov, ki bodo opravljali poklicno maturo in peti predmet.

Vir slike: Unsplash


Dijake strokovnih šol, ki bodo letos opravljali poklicno maturo s petim predmetom, je malo pred vpisom presenetil razpis s spremenjenimi pogoji. Po novem dijaki ne bi več mogli spreminjati smeri glede na srednješolsko usmeritev, čeprav so v preteklosti takšni prehodi bili omogočeni. Razlog bi naj bila kakovost študija in zakon, na osnovi katerega so univerze razpisale prosta vpisna mesta za študijsko leto 2023/24. Nenadna sprememba je bila naknadno omiljena z uvedbo prehodnega roka.


Zaostritev pogojev je zahteval Navkis


DIjaki, ki so se v srednješolskem izobraževanju že poklicno usmerili na štiriletnih strokovnih šolah in bodo opravljali poklicno maturo, s pogoji prvotnega razpisa UL in UP z opravljenim petim predmetom ne bi več mogli zamenjati smeri izobrazbe. Navkis je namreč za naslednje študijsko leto zahteval to spremembo vpisnih pogojev z grožnjo univerzi, da akreditacija programov ne bo podaljšana. Res je, da zakon pravi: “tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature,” a vendar se navedba v preteklosti ni natančno upoštevala.


“Neurejeno stanje” naj bi “v praksi” trajalo že “več kot 20 let” (24ur, 21. 2. 2023), zato bi po mnenju univerz bilo potrebno prehodno obdobje, v katerem bi spremembo ustrezno uvedli in pri tem ne bi prikrajšali dijakov, ki nanjo ob vpisu v prvi letnik srednje šole niso računali. Priprava novega zakona bi lahko takšne nepravilnosti rešila, a ker je do sedaj še ni, so univerze ravnale po utečenem režimu. Univerza v Mariboru pogojev v tem smislu glede na pretekla leta ni spreminjala, temveč je uvedla prehodno obdobje.


Uvedba dveletnega prehodnega roka


S sklepom o dopolnitvi razpisa in podaljšanju roka za vpis za dodiplomske in enovite študijske programe za študijsko leto 2023/2024 se po zgledu Univerze v Mariboru za obdobje naslednjih dveh let uvaja prehodno obdobje glede sprememb pri pogojih vpisa na univerzitetne in enovite magistrske programe. Obenem se podaljšuje rok za vpis za en teden, dijaki zaključnih letnikov se lahko na naslednjo stopnjo izobraževanja na UL vpišejo do 27. marca 2023 (gov.si, 13. 3. 2023).

Comments


bottom of page