top of page

Zaplet in razplet 69. člena Zakona o visokem šolstvu

Oškodovani študentje dobili pravice nazaj! Na eni lanskih sej našega parlamenta se je pri popravkih ZViŠ zgodila nepravilnost, ki je mnogim mladim otežila začetek tekočega študijskega leta. Na srečo je ŠOS odreagiral hitro in smo kaj kmalu dobili ugodno rešitev. Kako se je torej razpletla zgodba nesrečnega 69. člena Zakona o visokem šolstvu?

Nekaj ozadja ...

Najprej vsem, ki jih letos pošta o poteku zdravstvenega zavarovanja ni pričakala v nabiralniku, kratko pojasnilo, zakaj sploh gre. 69. člen Zakona o visokem šolstvu, ki govori o pravicah in ugodnostih, izhajajočih iz statusa študenta, je dobil tehnično dopolnitev, ki je študentom, ki sicer imajo status, a so npr. zamenjali študijski program, onemogočil pridobitev zdravstvenega zavarovanja preko staršev. Samo zavarovanje pa na letni ravni stane 660 evrov.

Nesrečneži, ki se jim je to zgodilo, so domov enostavno dobili pošto, v kateri so jih obvestili, da niso več zdravstveno zavarovani in da naj si zadevo uredijo. Sploh tisti, ki imajo kronične težave ali so sredi zahtevnega zdravljenja, bi s tem lahko imeli ogromne stroške. Zato so predstavniki študentov hitro reagirali in zahtevali sejo, na kateri bi sprejeli zakon, ki bi študentom s statusom zopet povrnil vse pravice, ki iz statusa izhajajo.

Vendar pa zgolj zahvaljujoč neusklajenim evidencam ti isti študentje niso dobili obvesitla še o tem, da nimajo več pravice do subvencionirane prehrane, študentskega doma, opravljanja dela preko študentskega servisa ... na kratko, ostali bi brez vseh pravic, ki izhajajo iz naslova statusa.

Pa jim je uspelo?

Seveda jim je! Komu pa, če ne študentom. Rešitev je bila znana konec prejšnjega tedna, vsem študentom s statusom pa odgovorni sporočajo naslednje:

“Na ŠOS sporočajo vsem prizadetim študentom, da imajo pravico do povračila stroškov, ki so nastali zaradi obveznega zdravstvenega zavarovanja, način povračila pa bo urejen v dveh mesecih od sprejetja zakona (za ureditev bo pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

V kolikor so si uredili tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje jim priporočajo, da si uredijo mirovanje zavarovanja, kar pomeni, da jim ne bodo nastajali dodatni stroški tekom študija. Zavarovalnice imajo različne načine urejanja mirovanja, tako da priporočajo vsem, da za podrobne informacije kontaktirajo svoje zavarovalnice.

V kolikor so imeli težave z bivanjem v študentskem domu ali s subvencionirano študentsko prehrano pa jih pozivajo naj se obrnejo direktno na ŠOS (info@studentska-org.si), kjer jim bodo pomagali pri reševanju nastalih težav z nadaljnjimi navodili.” Vir

Nauka te tragi-komedije

Prvi “take away” je dejstvo, da ko se spreminjajo zakoni “na hitro”, zlahka pride do kakšnih resnih zapletov. Sploh za tiste, ki so pri vsem tem najmanj krivi.

Drugi nauk, ki ga lahko vsi vtisnemo globoko v svoj spomin, pa je, da kadar se odločimo reagirati in poskrbeti za svoje pravice, smo študentje ena redkih skupin, ki to tudi uspešno ter učinkovito stori. Naš dnevni boj, da bi možnost izobraževanja za mlade ohranili v obliki, kot jo poznamo sedaj, ni preprost, a če stopimo skupaj, nam lahko marsikaj uspe.

Comments


bottom of page