top of page

Znani programi z omejitvijo za srednje šole in univerze

Bodoči srednješolci in študenti že vedo, ali so na njihovih programih omejitve. Čeprav na univerzah s prijavami niso zasedli vseh razpisanih mest, so določeni programi prezasedeni, podobno situacijo lahko vidimo tudi v srednješolskih programih na celjskem.

Vir slike: Unsplash


Prijave na srednješolske programe v Celju prinesle nekaj omejitev


Presežek prijav v celjskih srednješolskih programih beležijo na gimnazijskih, štiriletnih tehničnih in triletnih poklicnih programih. Največji presežni delež prijav glede na razpisana mesta ima program frizer, sledi mu ekonomski tehnik, medtem ko je številčno gledano največ prijav v prvem roku prejel program zdravstvene nege. Od splošnih gimnazij je nekaj prostih mest ostalo na I. Gimnaziji v Celju, kjer je do sedaj prezapolnjen le športni oddelek, Gimnazija Celje - center in program splošne gimnazije na Šolskem centru oba beležita presežek prijav. Odločitev dijakov, kam bodo dali prijave v drugem roku, bo težka, a vendar bo vsak lahko našel mesto zase, saj kar nekaj mest še ostaja odprtih. Več lahko preverite v objavi uradnega spletnega mesta Republike Slovenije.

Na univerzah 104 programi z omejitvijo vpisa, od tega večina v Ljubljani


Univerza v Ljubljani beleži največ omejitev. Največ presežka beleži AGRFT, ki je znana po sprejemu malega števila novincev. Bodoči študentje so največ presežnih prijav poslali tudi na fakulteto za dizajn, zdravstveno fakulteto, fakulteto za šport (programa kineziologija in športna vzgoja), pa tudi za programe dentalne medicine, psihologije na FF, fizioteraouhe na ZF ter veterinarstva. Sledijo še drugi programi s skoraj podvojenimi števili prijav glede na prosta mesta, ogledate si jih lahko na portalu eVŠ.


Mariborska univerza največje presežke beleži na splošni in dentalni medicini, psihologiji in mehatroniki. Primorska univerza je kot običajno prezasedena tako na področjih zdravstva na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli (programi aplikativna kineziologija, fizioterapija, prehransko svetovanje - dietetika), preveč prijav je prispelo tudi na program biopsihologije na FAMNIT-u, ter pedagoške smeri predšolska vzgoja, socialna pedagogika in razredni pouk v Kopru. V Celju je prezaseden program zdravstvene nege, ostali programi ne beležijo presežka prijav.


Kdaj je drugi prijavni rok?


Podatke za drugi prijavni rok bodo univerze razpisale 18. avgusta, prijave bodo lahko bodoči študenti oddal med 21. in 25. avgustom. Bodoči srednješolci še vedno lahko prensete svoje prijave do 24. aprila do 14. ure, 24. maja bodo javno objavljene končne omejitve prvega prijavnega roka, kmalu po objavi rezultatov preverjanj 15. junija 2023 pa bo že potekal vpis sprejetih v 1. krogu, sledila bosta 2. in 3. krog. 3. julija bodo znana preostala mesta, 31. avgusta pa bodo bodoči dijaki lahko izvedli vpise na srednjih šolah s preostalimi prostimi mesti.

Comments


bottom of page