top of page

Odprte prijave na razpis za obdobje C razpisa Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018

Razpisi za spodbujanje zaposlovanja mladih so še vedno aktualni. Med njimi tudi razpis za prvo zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev. Rok za prijavo za obdobje C je odprt, vloge pa bodo obravnavane predvidoma 4. 3. 2018, na dan, ko se rok za prijavo ob 10. uri tudi izteče. Že veste kako se prijaviti in če sploh ustrezate razpisnim pogojem? Če ne, nadaljujte z branjem…

Zadnje obdobje razpisa “Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018” se bo izvajalo od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018. Cilj, ki ga s sofinanciranjem takšnih spodbud želijo doseči, je pospešiti prehod od zaključka študija ter preko praktičnega usposabljanja priti do polne poklicne kvalifikacije.

Čeprav se na razpis prijavljajo vzgojno-izobraževalni zavodi, je tudi dobro da tudi potencialni pomočniki vzgojitelji, ki bi preko razpisa lahko dobili delo, veste, kateri so razpisni pogoji in kandidaturo predlagate delodajalcu. Enkrat smo si vsebino razpisa skupaj že ogledali, danes pa poleg razpisnih pogojev natančneje preverimo še merila ocenjevanja vlog.

Razpisni pogoji

Poleg običajnih finančno-pravnih pogojev razpisa je bistveno vedeti, da razpis velja za vrtce in šole, ki omogočajo javnoveljavne vzgojno-izobraževalne programe, v katere vključujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Vi, kot zaposleni v vlogi vzgojitelja pomočnika pa na dan vključitve v program nimate opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, a izpolnjujete ostale pogoje za zaposlitev. To so pogoji, ki jih zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Če poenostavimo, kot iskalcu zaposlitve vam je bistveno, da preko razpisa izpolnete vse pogoje, kar se tiče praktičnega usposabljanja in tako pridete do strokovnega izpita.

Merila ocenjevanja vlog

Pri vseh tovrstnih razpisih je dobro biti pozoren tudi na točkovanje pri izboru. Več ko lahko imate točk, večja je možnost, da bo vzgojno-izobraževalni zavod, ki bi vas v primeru uspešne prijave zaposlil, sredstva tudi pridobil. Od 79 izbranih jih bo 33 iz vzhodne kohezijske regije in 46 iz zahodne. Zavodi s sedežem v Celju in okolici sodijo v Savinjsko regijo, ki jim prinese 4 od 5 točk, dodatne točke (do 10) pa prinese še (ne-)razvitost občine, merjena s koeficientom razvitosti. Prijavitelji do 5 točk pridobijo tudi z referencami iz izvajanja drugih projektov evropske kohezijske politike. Za prijavo zavod potrebuje izpolnjeno vlogo in pa dokazila pomočnika vzgojitelja, katerega zaposlitvi bi bila sredstva namenjena.

Če torej izpolnjujete pogoje in poznate vrtec ali drugi izobraževalni zavod, ki bi vas lahko vključil v prijavo, jim to predlagajte. Samoiniciativa velikokrat odpre marsikatera vrata. ;)

Tags:

Comments


bottom of page