top of page

Smernice jesenskega semestra že zarisane

MIZŠ, NIJZ, javne slovenske univerze, ŠOS, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji ter Visokošolski sindikat Slovenije so skupaj pripravili smernice za zimski semester prihajajočega študijskega leta. Izvedba programov naj bi potekala po hibridnem sistemu, prehod na popoln študij na daljavo le po potrebi in v okoliščinah, ki to omogočajo ter zahtevajo.


Vir slike: Unsplash


Smernice za jesenski semester študijskega leta 2020/2021 so že objavljene in javno dostopne vsem. Pomembno je, da se z njimi seznanimo vsi udeleženci v študijskem procesu, da bomo lahko delovali čim bolj složno, strpno in, seveda, odgovorno v jeseni, ki nas pričakuje z izzivi epidemije. Nekaj izvlečkov iz smernic, ki so še posebej pomembni za nas, smo povzeli tudi v tem prispevku.


Protokol za študente v primeru obolenja s simptomi okužbe s koronavirusom


Seveda študenti, zaposleni in vsi ostali morebitni obiskovalci izobraževalnih zavodov ne smejo imeti simptomov ali znakov bolezni COVID-19. Prav tako je potrebno vzdrževati zadostno fizično razdajo in v skupnih prostorih je priporočljiva uporaba mask. Navodila se seveda prilagajajo glede na posamezno fakulteto, program in specifike izobraževanja v dotični stroki, prav tako se lahko splošna priporočila tudi spremenijo.


Kaj pa se zgodi, če nekdo znake okužbe zazna šele na fakulteti? Študenti, ki se jim prepozna simptome, ki bi lahko nakazovali na okužbo s SARS-CoV-2, se napotijo domov, kjer naj bi poklical svojega osebnega zdravnika. Ta poda nadaljnja navodila in napoti osebo na testiranje. Izvid testa pokaže, kako se naj fakulteta odzove v nadaljevanju; v primeru pozitivnega testa je potrebno o tem obvestiti fakulteto in pričeti z izvajanjem epidemiološke preiskave.


Študentje bomo fakultete obiskovali, a prilagojeno


Študij bo letos potekal predvidoma “hibridno”, kot smo že omenili v enem od predhodnih prispevkov. Pomembno je, da se kakovost študija ohranja in obenem poskrbi za varnost in zdravje udeleženih. Izvedba predavanj, vaj ali druge študijske dejavnosti “v živo” je mogoča ob zagotavljanju osnovnih pogojev, ki jih navajajo smernice. Izvedba študija po hibridnem modelu pa naj upošteva pomembne dejavnike, kot so nevarnost osipa, potreba po integriranosti študentov in študentk, IKT opremljenost in vse pomembne dejavnike, povezane s samo možnostjo prenosa okužbe.


Dobro je tudi vedeti, da v primeru, da se predavanja izvajajo v živo, kot študenti pa zaradi določene omejitve na njih ne moremo prisostvovati, imamo pravico pridobiti možnost dostopa in sodelovanja v študijskem procesu na drug način - zanimiv predlog pri tem je na primer sočasno predavanje v živo in prenos preko spletne konference, ki se je izoliran študent lahko udeleži na daljavo.


Za podrobnosti si oglejte uraden dokument s smernicami in seveda spremljajte aktualne novice, povezane s to tematiko, ki bodo objavljene v posebni rubriki spletnega mesta gov.si Direktorat za visoko šolstvo.

Comments


bottom of page