top of page

ŠOS visokošolske zavode poziva k solidarnosti

Izobraževanje na daljavo prinaša problematiko dostopnosti študijskih gradiv v javnih visokošolskih zavodih, študente zasebnih pa pesti zaračunavanje opravljanja študijskih obveznosti, ki so jim ostali od preteklega leta. Študentska organizacija Slovenije pravi, da je v tem času potrebna solidarnost vseh gradnikov družbe in poziva vse visokošolske zavode, da študentom olajšajo opravljanje obveznosti.

Vir slike: Unsplash


Študentje smo se v drugem semestru lanskega študijskega leta kot vsi ostali soočili s številnimi preglavicami omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Čeprav so nam tako z upoštevanjem odrejenih ukrepov za omiljenje posledic kot tudi s siceršnjim trudom in odnosom visokošolski zavodi veliko olajšali, pa sta ostala dva pereča problema, ki nas še vedno dajeta. Na ŠOS je namreč prišlo več vprašanj in prošenj za pomoč s strani študentov, najbolj pereči sta zaračunavanje dostave knjižničnega gradiva na dom v času omejevanja gibanja ter zaračunavanje opravljanje obveznosti iz preteklega leta na zasebnih zavodih.


Kako do knjig, če ne smemo v drugo regijo?


Vprašanje, ki pesti mnoge študente, ki pripravljajo naloge, raziskujejo ali študirajo za izpite. Ker smo morali v večini študentje v času epidemije zapustiti kraj študija, se kaj lahko zgodi, da smo morali zapustiti tudi regijo. Tako ne moremo v knjižnice, izposoja na daljavo s pošiljanjem gradiva (gre za gradivo v fizični obliki) pa je cenovno lahko zahtevna. Nekatere knjižnice namreč izposojo fizičnega gradiva zaračunavajo, prav tako pošiljanje in storitve medknjižnične izposoje.


ŠOS še posebej poudarja, da je knjižnična dejavnost po ZVis pogoj za ustanovitev visokošolskega zavoda, ki se financira iz državnega proračuna in predstavlja del študijske dejavnosti visokošolskega zavoda. Zato so prepričani, da bi ta dejavnost morala biti brezplačna v razmerah, ko drugega dostopa kot dostave gradiva na dom praktično ni.


Zaračunavanje opravljanja obveznosti iz preteklega študijskega leta


Čeprav smo v okviru ukrepov za omiljenje posledic epidemije iz naslova 49. člena ZUIZEP prejeli dodatno študijsko leto, se študentom predvsem zasebnih visokošolskih zavodov opravljanje obveznosti preteklih let zaračunava. ŠOS se zaveda, da programi brez koncesije pridobivajo sredstva izključno na trgu, a vseeno pozivajo, da študentom “omogočijo brezplačno opravljanje študijskih obveznosti iz preteklega študijskega leta skozi celotno tekoče študijsko leto”. (vir: ŠOS)

Comments


bottom of page