top of page

MIZŠ in prvi interventni paket

Izobraževanje in znanost sta pravici, do katerih bomo imeli dostop tudi v času intervencijskih ukrepov iz naslova epidemije. Izobraževanje na daljavo, možnost priznavanja izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, tudi praktičnega usposabljanja. Obeta se nam tudi možnost prilagoditve načinov preverjanja znanja in rokov za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja. In res je, redni študenti bomo prejeli tudi krizni dodatek.

Vir slike: Unsplash

Študiramo in učimo se na daljavo, praksa bo priznana

Pouk in študij na daljavo sta v resnici obljubi, ki nas spremljata že nekaj časa. Sedaj sta se končno uresničili, in to v vsem svojem obsegu. E-učenje predstavlja zanimiv izziv za vse deležnike; učitelje oz. profesorje, učence in njihove starše, pa tudi dijake in študente. Ampak dokler bo zmogla tehnologija, bomo tudi mi. Kaj pa je z nacionalnimi preverjanji znanja? Mednarodna matura na Gimnaziji Bežigrad, II. gimnaziji Maribor ter Gimnaziji Kranj je zaenkrat odpovedana (STA, 27. 3. 2020), informacij o splošni maturi, ki bi se naj pričela 5. maja, še ni.

Tisti študenti in dijaki, ki so jim zaradi ukrepov odpadla praktična usposabljanja oz. se ta ne bodo mogla izvesti in imajo “zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih zaključnega letnika”, bodo imeli možnost priznavanja prakse oz. dela pri delodajalcu. Tudi študenti, ki “zaradi nastanka izrednih okoliščin ne bodo mogli opraviti svojih obveznosti, bodo pridobili pravico do podaljšanja statusa v naslednjem študijskem letu”. Tudi raziskovalni in infrastrukturni programi, ki se iztečejo s koncem leta, bodo samodejno podaljšani v istem letnem obsegu financiranja (MIZŠ, 29. 3. 2020).

Tudi študentom majhna finančna pomoč

Redni študentje s prebivališčem v RS bomo dobili krizni dodatek v višini 150 evrov. Izplačan bo do 30. aprila. ŠOS opozarja, da intervencijski zakon zaradi ukrepov za omejevanje epidemije študentom ne prinaša dovolj. Sicer izrekajo zadovoljstvo z uspehom, da smo dobili vsaj nekaj finančne podpore in da študentom, ki bivajo v študentskih domovih, teh ne bo potrebno plačevati. Vendar menijo, da ta rešitev ni nujno optimalna. Rešitev iščejo tudi za subvencionirano prehrano, prevoz in še nekaterih odprtih vprašanj z ostalih študentskih področij (ŠOS stran FB, 30. 3. 2020).

Commenti


bottom of page