top of page

V letu 2020/21 spremembe tudi za kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije, ki predstavljajo pomembno vez med izobraževanjem in gospodarstvom, so letos podobno kot državne in zoisove doletele spremembe. Te olajšujejo pogoje štipendiranja študentom in delodajalcem, ki svojih obveznosti ne morejo izpolniti zaradi razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19.

Vir slike: Unsplash


Med slovenskimi so najbolj razširjene državne štipendije, sledijo jim Zoisove, prav tako pa je veliko možnosti tudi za pridobitev kadrovskih štipendij. Slednje povezujejo gospodarstvo s srednje- ali visokošolskim izobraževanjem, za katerega lahko dijaki in študentje določenih usmeritev prejmejo štipendijo ter po koncu izobrazbe delovno mesto. Kadrovske štipendije sofinancira država, organizacija, ki želi štipendijo podeliti, pa se lahko sama odloči, ali se bo na razpis za sofinanciranje prijavila ali ne.


Spremembe za kadrovske štipendije v letu 2020/21


Če iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19, štipendist ali štipenditor svojih obveznosti ne moreta izpolniti, veljajo za kadrovsko štipendijsko razmerje nove “olajševalne okoliščine”. Poleg razloga, navedenega zgoraj, pa prinašajo še dodatne pogoje:

  • Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez dolžnosti vračila štipendije je možna, če delodajalec v roku enega leta štipendistu ponudi novo in zagotovi, da skupno trajanje zaposlitve traja vsaj eno leto.

  • Prej je bil rok za zaključek študija v primeru predčasne zaposlitve pol leta, sedaj je leto in pol.

  • Sredstev za enomesečno obvezno prakso delodajalcu ni potrebno vračati, če se ta ne izvede in delodajalec poda izjavo, da je bila praksa onemogočena iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19.

  • Po dogovoru štipendista in štipenditorja se lahko izplačilo štipendije zamakne.

  • Štipenditor je prost obveznosti zaposlitve, če podjetje zapre iz razlogov, povezanih z epidemijo COVID-19.

Zakon o štipendiranju ureja samo vsebino pogodb za kadrovske štipendije, ki se sofinancirajo od države. Sicer lahko štipenditor in štipendist pogodbo prilagodita svojim potrebam.


Kje najdem kadrovske štipendije?


Vse kadrovske štipendije so dostopne na Izmenjevalnici. Lahko jih pridobite tudi na način, da se neposredno obrnete na delodajalce in se ti za štipendiranje odločijo na podlagi neposrednega dogovora. Štipendije, za katere delodajalec že ima izbranega kandidata, niso javno objavljene in se nanje ne morejo prijaviti drugi kandidati.

Comentários


bottom of page