top of page

Preveri svoje možnosti za državno štipendijo

Letos so do državne štipendije upravičeni študenti iz gospodinjstev, katerih prihodek na družinskega člana v letu 2019 ni presegal 680,56 evra. Urejanje državne štipendije poteka preko centrov za socialno delo, kjer vlogo tudi oddate še pred začetkom študijskega leta. Če kot odgovor na vašo vlogo, oddano v septembru, prejmete pozitivno odločbo, boste prvo štipendijo za oktober dobili že sredi novembra.


Vir predloge "mock-up": Free-pic by yeven_popov


September je mesec, ko je potrebno na CSD oddati vlogo za državno štipendijo, da bo odločba že veljala s prvim oktobrom, ki obeležuje novo študijsko leto. Prejeli jo boste 15. dne naslednjega meseca, saj se izplačuje za predhodni mesec. Tako bi ob odobritvi štipendije od 1. oktobra 2020, 15. novembra 2020 že imeli prvo nakazilo. Oddaja vloge je potrebna ob prvem vpisu, pa tudi ob prehodu na višjo stopnjo izobraževanja. Za prehod v višji letnik pa to ni več potrebno, saj informacije pridobijo v samih CSD-jih.


Višina državne štipendije je odvisna od prihodkov v skupnem gospodinjstvu


Državne štipendije so za mnoge študente iz socialno ogroženih družin pomembna pomoč pri kritju študijskih stroškov, pridobijo pa jo lahko posamezniki glede na prihodek na družinskega člana v skupnem gospodinjstvu. Višina državne štipendije se dodeljuje glede na dohodkovni razred in lahko znaša:

  • najmanj 71,68 evra za študente s prihodki na družinskega člana od 563,61 do 680,56 evra (5. doh. r.),

  • 102,40 evra za študente s prihodki na družinskega člana od 446,63 do 563,60 evra (4. doh. r.),

  • 133,12 evra za študente s prihodki na družinskega člana od 382,83 do 446,62 evra (3. doh. r.),

  • 163,84 evra za študente s prihodki na družinskega člana od 319,02 do 382,82 evra (3. doh. r.) oziroma

  • največ 194,56 evra za študente s prihodki do 319,01 evra na posameznega člana gospodinjstva (1. doh. r.).

*Podatki so dne 21. 9. 2020 pridobljeni s spletnega mesta gov.si s strani Državna štipendija.


Dodatki za štipendijo


Vsakemu študentu, ki pridobi državno štipendijo pa ne glede na višino pripada še dodatek za bivanje, če izpolnjuje druge pogoje: kraj študija mora biti več kot 25 km oddaljen od kraja stalnega prebivališča, strošek najema mora znašati vsaj 65 evrov mesečno in štipendist ali starši niso lastniki nepremičnine v kraju izobraževanja. Prav tako dodatek za bivanje ne pripada študentom, ki prejemajo subvencijo za bivanje v ŠD ali pri zasebniku. Dodatek za bivanje znaša 81,92 evra in ga lahko uveljavljate le na podlagi s pogodbo urejenega začasnega bivališča zunaj kraja bivanja, ki mora biti veljavna z dnem, ko naj bi štipendijo pridobili (torej 1. oktobrom).


Dodatek za uspeh je odvisen od vaše povprečne ocene. Povprečje ocen vsaj 8,00 vam bo prineslo dodatnih 17,408 evra, če bo vaša povprečna ocena presegla 9,00 pa boste prejeli 40,96 evrov nagrade mesečno za vaš študijski uspeh.


Dodatek za študente s posebnimi potrebami bo v novem študijskem letu znašal 51,20 evra.


Če ste državno štipendijo že prejemali in vam ni uspelo izpolniti pogoja o napredovanju ali zaključku študija, preverite še, kako je z mirovanjem štipendijskih obveznosti na podlagi posledic epidemije.


Comments


bottom of page