top of page

Kdaj moram oddati vlogo za štipendijo?

Državne in Zoisove štipendije so najpogostejša oblika štipendiranja pri nas. Obe vrsti štipendij se financirata s strani javnih sredstev, podeljujejo pa se preko razpisov, na katere se moramo prijaviti do določenih rokov. Pri tem je dobro vedeti, da se za državno štipendijo lahko prijavite kadarkoli, ko izpolnjujete pogoje, za Zoisovo pa velja enkraten rok za prijavo, ki ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS razpiše vsako leto.

Vir slike: Unsplash

Rok za Zoisovo štipendijo je letos 7. september oziroma oktober

Dijaki, ki štipendijo pridobivajo prvič ali prehajajo na višjo stopnjo izobraževanja, morajo dokumentacijo za Zoisovo štipendijo vložiti do 7. septembra 2020, študenti pa do 7. oktobra 2020.

Tako za dijake kot študente, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip ali novem zakonu ZŠtip-1 in ne prehajajo na višjo raven izobraževanja, pa velja, da vlogo oddajo pred koncem tekočega šolskega oz. študijskega leta.

Državno štipendijo lahko pridobite tudi tekom študijskega leta

Vlogo za pridobitev državne štipendije je dobro oddati vsaj en mesec pred začetkom šolskega/študijskega leta, vendar jo v primeru, da pogoje izpolnjujete šele kasneje, oddate tudi takrat. Nadaljnje prejemanje državne štipendije na isti ravni izobraževanja, na kateri vam je bila dodeljena, je urejeno samodejno, saj centri za socialno delo o tem odločajo po uradni dolžnosti.

Bodite pozorni, da vsaka stopnja izobraževanja šteje kot prva pridobitev, torej ob prehodu na naslednjo stopnjo vlogo ponovno oddate sami.

Comments


bottom of page