top of page

Vzemimo si čas za naravo

Svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. Junija, letos naslavlja biotsko raznovrstnost. Številni naravovarstveniki nas iz dneva v dan opozarjajo, da nekatere vrste izumirajo, po mnenju mnogih predvsem zaradi človeškega negativnega delovanja na okolje. Pri nas imamo še vedno nadpovprečno raznovrstno floro in favno, zato je prav, da jo počastimo s prispevkom in morda obiskom narave, na katerem ji pokažemo svoje spoštovanje in hvaležnost ter prejmemo neizmerno energijo sveta zunaj betonskih sten in elektronskih napeljav.

Vir slike: Unsplash

Skrb za okolje naj bo naša temeljna družbena vrednota

Podobno kot skrb za sočloveka, je tudi skrb za okolje v vrhu splošno priznanih vrednot, ki se jim trudimo slediti v vsakdanjem življenju. K temu so nekatere pričeli spodbujati že starši, ob vstopu v vzgojno-izobraževalne institucije pa se o pomembnosti skrbi za okolje pogovarjamo in jo aktivno tudi izvajamo že od malih nog. Ali ste vedeli, da Kitajci v najbolj onesnaženih delih mesta v povprečju umrejo 5 let prej kot v ostalih delih države? Ne le tega, tudi o lokalnih podatkih našega odnosa do okolja v preteklosti lahko razberemo iz infografike, ki sta jo objavila ŠOUM in Dostop.

Vedno je pravi čas, da ukrepamo

Sistemske rešitve so zapletene, to še predobro vemo, a vendar lahko k manjšim vplivom prispevamo tudi z vsakdanjimi navadami, kot so zmanjševanje uporabe enkratne embalaže, recikliranje, predvsem pa premišljena poraba dobrin in ponovna uporaba. Izraba virov in onesnaževanje z različnimi odpadki in odpadnimi snovmi na številne načine škodi biotski raznovrstnosti. Naj z izrabljanjem virov uničuje habitate ali kar neposredno iztreblja vrste, je rezultat isti. Raznovrstnost je čedalje manjša, seznam zaščitenih in žal tudi izumrlih bitij pa čedalje daljši. Pri nas je skupaj že več kot 2000 živalskih in rastlinskih vrst na rdečem seznamu ogroženosti in več kot 1000 zavarovanih.

Letos konferenco gosti Kolumbija

Videokonferenc smo se do sedaj že kar malo navadili. Drug njihov plus pa je, da vsebine prenašanih dogodkov ostanejo na voljo tudi po zaključku. Današnja konferenca ja zato za vse na voljo od dveh popoldne do skoraj polnoči na spletnem mestu svetovnega dne okolja. Govora bo o Amazonskem pragozdu, trajnostnosti v času epidemije, družbenem sodelovanju, povezavi mest z okoljem, kakovosti zraka in zdravju, klimatskih spremembah in krožni ekonomiji.

Comentarios


bottom of page