top of page

VABILO NA IZREDNI ZBOR ČLANOV

 

 

Lepo pozdravljen/a!

 

 

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v petek, 19. novembra 2023 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na izredni zbor članov. Za vstop na izredni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA IZREDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 19. 11. 2023:

 

Upravni odbor KŠOC je na svoji 31. redni seji, dne 22. 10. 2023, sprejel sklep o izvedbi izrednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

 

 

            Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

            Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

 

  1. TOČKA:            Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA:            Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnik, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA:            Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA:            Volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS

 

 

Vljudno te vabimo, da se udeležiš izrednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

Objava kandidatov

 

 

V skladu z razpisom, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Kluba študentov občine Celje, dne 22.10. 2023, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS, volilna komisija Kluba študentov občine Celje objavlja seznam prispelih kandidatur.

 

Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tim Koželj, 1999, 1. letnik MAG, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, program Bančni in finančni management

 

Za mesto Svetnika Sveta Zveze ŠKIS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Tim Koželj, 1999, 1. letnik MAG, Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, program Bančni in finančni management

 

Volitve za Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na Izrednem zboru članov Kluba študentov občine Celje, dne 19. 11. 2023.

 

 

Volilna komisija Kluba študentov občine Celje

bottom of page