top of page

VABILO NA REDNI ZBOR ČLANOV

 

 

Lepo pozdravljen/a!

 

 

Klub študentov občine Celje (KŠOC) te v soboto, 20. aprila 2024 ob 18. uri vabi v prostore Kluba študentov občine Celje, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, na redni zbor članov. Za vstop na redni zbor članov potrebuješ veljavni osebni dokument s sliko.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA REDNEGA ZBORA ČLANOV KLUBA ŠTUDENTOV OBČINE CELJE NA DAN 20. 4. 2024:

 

Upravni odbor KŠOC je na svoji 37. redni seji, dne 6. 4. 2024, sprejel sklep o izvedbi rednega zbora članov na podlagi 17. člena Temeljnega akta društva. Upravni odbor KŠOC skladno s temeljnim aktom predlaga zboru članov naslednji dnevni red:

 

 

            Otvoritev rednega letnega zbora članov in pozdrav predsednika

            Ugotovitev prisotnosti članov in ugotovitev sklepčnosti zbora članov

 

  1. TOČKA:            Potrditev dnevnega reda

  2. TOČKA:            Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, zapisnik, član) in dveh overoviteljev

  3. TOČKA:            Sprejem Poslovnika o izvedbi zbora članov

  4. TOČKA:            Vsebinsko, finančno ter poslovno poročilo za leto 2023 in vsebinski ter finančni načrt za leto 2024

  5. TOČKA:            Dopolnitev dejavnosti v Temeljnem aktu Kluba študentov občine Celje

  6. TOČKA:            Razno

 

 

Vljudno te vabimo, da se udeležiš rednega zbora članov Kluba študentov občine Celje!

bottom of page