top of page

Anketa v okviru 10. cikla mladinskega dialoga

Omogočanje in zagotavljanje vključevanja vseh mladih v družbo je tema 10. mladinskega dialoga, ki poteka od 1. julija lani. V okviru projekta mladi ambasadorji madinskega dialoga vabijo vrstnike, da izpolnijo anketo na temo vključujoče družbe.

Vir slike: Unsplash


Področja, na katera se osredotoča 10. cikel mladinskega dialoga


Deseti cikel mladinskega dialoga, ki se je pričel 1. julija 2023, ima namen povečanje prepoznavnosti, dostopnosti in vključenosti mladih v družbo. Natančneje to najprej pomeni, da se zavzemajo za omogočanje dostopa do formalnih in neformalnih učnih okolij vsem mladim, predvsem se osredotočajo na marginalizirane. Pri tem želijo poskrbeti tudi za krepitev zmogljivosti vzgojiteljev na področju inkluzivnosti marginaliziranih mladih. Nenazadnje pa je cilj tudi zagotoviti marginaliziranim mladim vključevanje v procese odločanja.


Udejstvovanje mladih v 10. ciklu mladinskega dialoga


Ambasadorji mladinskega dialoga v okviru Mladinskega sveta Slovenije aktivno skrbijo za vključenost in povezujejo lokalne mlade z evropskim mladinskim dogajanjem. V marcu 2024 pa pričakujte tudi možnost akcij, ki spodbujajo participacijo mladih Evropejcev v demokratičnem življenju. Razpis je organiziran v okviru programa Erasmus+, prijavljen projekt pa lahko deluje na lokalni, nacionalni ali transnacionalni ravni. Za več informacij in datum objave spremljajte spletno mesto Mladinskega sveta Slovenije.


Sporoči nam svojo izkušnjo in mnenje

Bistvo mladinskega dialoga je pridobivanje verodostojnih informacij skozi posvete s tistimi, na katere se projekt nanaša; mlade po vsej Evropi. Kakšno prihodnost si želimo in v kakšni Evropi si želimo živeti, lahko zdaj sporočimo in pričakujemo ukrepe v najbolj zaželenih družbeno-ekonomskih smereh.


Ker je bistvo projekta 10. cikla vključenost marginaliziranih mladih v družbo, ambasadorji projekta vabijo vse mlade, da izpolnijo anketo na to temo. Vprašalnik zajema teme od lokacijskih, zdravstvenih in drugih osebnih pogojev za vključevanje do priložnosti, ovir in skrbi okolja, da jih izboljšujejo. Svojo izkušnjo lahko podaš preko anketnega vprašalnika in tako doprineseš k uresničevanju ciljev vključujočih družb.

Comments


bottom of page