top of page

Nadarjeni slovenski študentje vabljeni k raziskovalnim projektom v ZDA

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija vabi slovenske študente, ki delajo na raziskovalnih projektih, da del svojega raziskovalnega dela opravijo na univerzah ZDA. 10-tedenski program, v katerem študent prve, druge ali tretje bolonjske stopnje izvaja svojo raziskavo, je namenjen utrjevanju študijske in raziskovalne izmenjave med Slovenijo in ZDA ter podpori slovenskim študentom pri razvijanju njihovih lastnih potencialov.

Programe oz. projekte za različne študijske smeri razpisujejo na več univerzah v USA. Izbirate lahko med pravnimi, literarnimi, politično-družbenimi, računalniškimi, biološkimi, okoljsko-socialnimi, fizikalnimi in strojnimi tematikami, zato boste v primeru, da vas raziskovanje zanima, hitro našli tudi kaj zase. - Bolj je potrebno preveriti, če imate vse, kar potrebujete, da vas izberejo.

Dobiti mesto na takšnem razpisu ni preprosto; dokazati morate, ne le da ste sposobni opravljati raziskave, temveč tudi da ste v tem odlični. Zato morate pred prijavo izpolniti oz. pridobiti naslednje dokumente:

  • prijavnico, ki jo najdete na prijavni spletni strani fundacije,

  • življenjepis, ki naj se osredotoča na področje vaše raziskave oz. raziskavo samo,

  • izpis predmetnika (tega vam običajno zagotovijo na referatu),

  • predlog raziskave, ki naj vsebuje vpogled v vaše preteklo raziskovalno delo (npr. udeležba pri projektu, poročilo s prakse, laboratorijske vaje, relevantno pripravništvo) ter opis želenega projekta oz. ideje, ki bi jo želeli raziskati; oboje skupaj naj ne presega dveh tipkanih A4 strani,

  • dve priporočilni pismi vaših mentrojev oz. svetovalcev na prejšnjih projektih (obe pismi morata opisati, kako ste doprinesli k raziskavam, ki ste jih opravljali).

Vse dokumente oddate kot priloge preko prej omenjenega obrazca-prijavnice v obliki pdf.

Sredstva razpisa krijejo vse stroške poti in prebivanja med izvajanjem raziskave na izbrani univerzi. Prijave so pričeli zbirati 15. februarja in jih bodo do 1. aprila 2017. Odločitve komisije lahko pričakujete do konca aprila oz. 1. maja.

bottom of page