top of page

Dohodnina po domače: slovarček za študente

Davčna osnova, vzdrževani člani, olajšave, PIZ, normirani stroški, davčna stopnja … aaaa, saj se nam lahko še zmeša. Zato smo se na KŠOC odločili na hitro povzeti bistvene termine, ki jih moraš poznati, ko se lotiš preučevanja informativnega izračuna dohodnine. Pa poglejmo, kateri so to …

Dohodki so osnova pri izračunu dohodnine. Vendar pa niso vsi dohodki obdavčljivi. Med te, ki se ti štejejo v obračun dohodnine, sodijo vsa plačila preko študentske napotnice (torej zaslužki) z vseh študentskih servisov. Poleg tega v ta “žakelj” padejo tudi ostali dohodki, ki so višji od zneska minimalne plače v RS. Izvzeta so nekatera druga izplačila, kot so dediščine, darila, otroški dodatki itd. (vse najdete v dokumentu FU: Odmera dohodnine) ter odvedeni prispevki za PIZ.

Letna davčna osnova je vsota vseh obdavčljivih dohodkov.

Olajšave odštejemo od letne davčne osnove in jih delimo na splošno ter posebne.

Splošna olajšava za leto 2016 znaša najmanj 3.302,70 evra in pripada vsakemu od nas, v kolikor se jo odločimo uveljavljati. Višjo olajšavo se prizna študentom z nižjimi letnimi bruto dohodki. Najvišja je 6.519,82 evra za vse z bruto dohodki do 10.866,37 evra, še ena, vmesna stopnja olajšave za tiste z dohodki med 10.866,37 in 12.570,89 evra pa znaša 4.418,64 evra.

Posebna osebna olajšava je namenjena vsem, ki se izobražujejo in imajo status dijaka ali študenta in so v letu 2016 delali preko študentskih servisov s koncesijo. Znaša največ 2.477,03 evra.

Olajšava za vzdrževanega člana je posebna olajšava, ki jo lahko namesto tvoje splošne olajšave uveljavljajo npr. tvoji starši. V primeru, da to storijo, ti ne moreš uveljavljati svoje splošne olajšave. Olajšava za vzdrževanega člana znaša od 2.436,92 evra naprej. Če že imaš otroke ali drugega vzdrževanega družinskega člana, jo lahko uveljavljaš tudi zase.

PIZ so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih plačuješ oz. odvajaš od svojega zaslužka iz študentskega dela. Znašajo 15,50 % vsakega zaslužka preko napotnice.

Normiran stroški znašajo 10 % letne davčne osnove.

Neto davčna osnova je letna davčna osnova, zmanjšana za odvedene prispevke za PIZ, normirane stroške in olajšave. Če je tvoja neto davčna osnova enaka ali manjša od 0, to pomeni, da ne boš plačal(a) dohodnine.

Neto davčna stopnja pa je odvisna od neto davčne osnove in se obračuna kot delež glede na tvoje dohodke. Znaša 16, 27, 41 ali 50 % davčne osnove.

Akontacija dohodnine je znesek, ki ga plačaš v višini 22,5 % od vsakega nakazila preko napotnice, višjega od 400 evrov bruto. V primeru, ko je tvoja neto davčna osnova nič ali manj, vso akontacijo dobiš povrnjeno.

Znesek za plačilo dohodnine je razlika med izračunano dohodnino po davčni stopnji in akontacijo dohodnine (v kolikor je akontacija višja od izračunane dohodnine, dobiš razliko nazaj).

Koliko dohodnine bom torej plačal(a) letos? Enostavno povedano, če tvoji prihodki ne presegajo 10.800,00 evrov bruto in te starši ne bodo uveljavljali kot vzdrževanega člana, dohodnine ne boš plačal(a). V kolikor pa si zaslužil(a) več, se dohodnina izračuna na podlagi tega, v kateri dohodninski razred se uvrstiš. Če bo dovolj zanimanja, bomo tudi to natančneje razložili v katerem od naslednjih prispevkov, do takrat pa si oglej lestvico Finančne uprave za odmero dohodnine in olajšave za leto 2016.

Comments


bottom of page