top of page

Kaj bo z maturo? Zaključki nacionalnega posveta o izvedbi mature 2021

Letošnja matura ni vprašanje. Vprašanje je le, kako se bo izvedla. Dijaška organizacija Slovenije je podala mnenja in predloge, na katere so odgovorili predstavniki pristojnih institucij. Bistveno sporočilo posveta je, da bo podpora dijakom s strani le-teh zagotovljena.


Vir slike: Unsplash


Dijaška organizacija Slovenije je v ponedeljek, 7. decembra 2020, izvedla Nacionalni posvet o izvedbi mature 2021. Pogovor, kjer so podporo in konsenz iskali s predstavniki pristojnih institucij, je spremljalo kar 11 tisoč dijakov, dobili pa so zagotovilo, da bodo njihovi predlogi in mnenja predebatirani in slišani.


Šolanje na daljavo prinaša izzive tudi letošnjim maturantom


Čeprav je matura po spomladanskem valu epidemije in posledičnega izvajanja šolanja na daljavo že letos pokazala probleme in izzive, ki so jih izredne razmere prinesle maturantom, za naslednjo ostajajo odprta številna vprašanja o enakih tehnoloških zmožnostih, opravljanju prakse pri poklicni maturi, predvsem pa dostopnosti učnega gradiva. Večji problem za dijake je lani bil tudi predmet slovenščina, pri katerem sta se obe poli (esej in razčlemba) pisali na isti dan in s tem podvojili obremenitev na kandidate, ki so maturo opravljali v spomladanskem roku. To se to šolsko leto ne sme ponoviti, je predlagala DOS, pristojni pa so odgovorili, da bo načrt izvedbe za maturo 2021 potekal tako, da se izpiti ne bodo prekrivali. DOS je še izpostavil, da informacije o prilagoditvah izvedbe mature dijaki potrebujejo čim prej, pristojni razkritje obljubljajo do konca tega koledarskega leta


Kaj lahko rešimo še pred maturo


Pristojni so že pred začetkom študijskega leta pozvali šole, naj laboratorijske in druge vaje, seminarske naloge, prakso in ostale aktivnosti, ki so vezane na maturo, izvedejo čim prej. Ker je do zaprtja šol prišlo kmalu po začetku šolskega leta, to praktično ni bilo mogoče in zato dijaki pričakujejo, da se bodo te izvedle čim prej po ponovnem prihodu v šolo. Primarno naj bi se poskrbelo za vrnitev maturantov in s tem povezano tudi čimprejšnjo aktivacijo javnega prometa ter možnosti nastanitve za maturante v dijaških domovih. Za dijake zaključnih letnikov naj bi se v študijskem programu osredotočili na maturitetne predmete, ocenjevanje pri ostalih predmetih bi po predlogu dijakov moralo biti okrnjeno in prav tako omogočeno čimprejšnje popravljanje že pridobljenih ocen.


Za vsak primer so na nacionalnem posvetu naslovili tudi situacijo, v kateri do vračanja v šolske klopi pred maturo v fizični obliki ne bi prišlo. Terenskih vaj, ki se niso izvedle, naj se ocenjuje, namesto tega naj zadošča ocena seminarske naloge. Podobno naj se ocenijo le opravljene laboratorijske vaje in se normativi sorazmerno spustijo glede na število le-teh.


Predlogom, ki niso neposredno povezani z epidemiološko situacijo, pristojni manj naklonjeni


Podanih je bilo še mnogo drugih predlogov, ki bi izboljšali pogoje za opravljanje mature dijakom tudi v prihodnjih generacijah. S predlogi, povezanimi z epidemijo, so se Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, Predsednica Državne komisije za splošno maturo dr. Marina Tavčar, Predsednik Državne komisije za predmetno maturo dr. Boris Dular in direktor Državnega izpitnega centra dr. Darko Zupanc večinoma strinjali, manj pa so bili naklonjeni predlogom, ki se nanašajo na druge spremembe, ki so se za maturo potrdile že pred epidemijo.


Več o predlogih in zaključkih v dokumentu DOS, ki ga prenesete iz objave na njenem spletnem mestu.


Comments


bottom of page