top of page

Vse, kar morate vedeti o državni štipendiji

Štipendija, štipendija, kako te dobim … in še marsikaj smo preverili v prečiščenem besedilu prenovljenega pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij. Pa si poglejmo, kako pridobimo nekaj evrov mesečno ter k čemu nas ti zavezujejo.

Kako pridobim državno štipendijo?

Državno štipendijo pridobijo vsi dijaki in študenti, katerih prihodki v skupnem gospodinjstvu ne presegajo cenzusa (preverite, katere prihodke štejemo v izračun.) in svojo vlogo dajo na Center za socialno delo. Poleg vloge, ki jo vložimo na CSD, moramo priložiti še dokazilo o doseženem študijskem uspehu. Za pridobitev dodatka za bivanje pa potrebujemo še pogodbo z najemodajalcem ter imeti prijavljeno začasno prebivališče (ta podatek CSD pridobi iz uradnih evidenc). Višina štipendije je odvisna od prihodkov na družinskega člana ter od dodatkov za bivanje ali drugih morebitnih dodatkov, ki jih pridobite s posebnimi dokazili.

Tudi za šolanje v tujini lahko zaprosite za državno štipendijo, vendar pa boste morali tam malo več truda posvetiti dokazovanju veljavnosti izobraževalne ustanove in izobraževalnega programa. Ne boste pa potrebovali dokazil o začasnem prebivališču.

Ali lahko zamenjam študij in obdržim štipendijo?

Študijski program lahko zamenjate, a v primeru, da že prejemate štipendijo, o tem obvestitie CSD. Poslali vam bodo soglasje, v katerem bodo tudi navedli in utemeljili morebitne spremembe pogojev prejemanja. Pazite le, da pri vpisu v isti letnik drugega študijskega programa tisto leto do prejemanja štipendije niste upravičeni (šteje se enako kot da ponavljate letnik). V kolikor pa se na drug program vpišete v višji letnik (npr. opravite diferencialne izpite in izpolnite pogoje za vpis), boste štipendijo še naprej normalno dobivali.

Kaj pa če ne končam študija ali letnika?

Državna štipendija se običajno v primeru neuspelega zaključka študija 12 mesecev po izteku študijskega programa vrača. Tudi če se izplačevanje štipendije prekine med študijskim letom, boste pridobili odločbo s t. i. “pogojnim dolgom”, v kateri je navedeno, da študentu štipendije ni potrebno vračati, v kolikor svoje študijske obveznosti tekočega študijskega leta opravi do dodeljenega roka - zaključka tekočega študijskega leta.

In če študij končam predčasno?

V kolikor imate štipendijo dodeljeno za celo študijsko leto, boste v primeru predčasnega diplomiranja štipendije vseeno prejeli v skupnem znesku neizplačanega preostanka štipendije. Kot navaja pravilnik: “V primeru predčasnega zaključka izobraževalnega programa se štipendistu izplača državna štipendija v znesku dodeljene višine štipendije za tekoče šolsko ali študijsko leto za preostale mesece zadnjega letnika, od prvega dne naslednjega meseca po zaključku.”

Comentários


bottom of page