top of page

Kdo lahko pridobi subvencionirano vozovnico

Študentje lahko poleg drugih ugodnosti v obliki subvencij pridobimo tudi vozovnico za javni promet. Z ureditvijo sistema IJPP smo prišli do enovite rešitve, ki jo sicer lahko uporabljamo vsi, le za subvencijo moramo izpolnjevati določene pogoje. Katere, preverite v nadaljevanju.

Vir: Freepik

Subvencionirana vozovnica IJPP pripada vsem dijakom in študentom, ki so od kraja študija oddaljeni vsaj 2 kilometra. Vendar pa to ni edini pogoj, kot tudi ni edini pogoj, da študirate oz. ste vpisani na fakulteto.

Subvencionirana vozovnica je namenjena študentom oziroma dijakom, ki izpolnjujejo vse pogoje

Podobno kot za študentsko prehrano ali delo preko študentskega servisa, tudi za študentske vozovnice ni dovolj le, da smo vpisani na fakulteto. Pri tem morajo biti študentje stari do 32. let in se pred 27. letom prvič vpisati v program izobraževanja, iz naslova katerega pridobivajo subvencijo. Za dijake veljajo meje do 27. leta, v kolikor so se prvič vpisali pred dopolnjenim 22. letom. Za subvencijo ne morejo zaprositi dijaki in študentje, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno dejavnost, so poslovodna oseba gospodarske družbe/direktor zavoda ali so vpisani v evidenco brezposelnih oseb.

Kako pa je z vozovnicami za medkrajevni promet?

Zgoraj navedeno velja za rabo mestnega prometa, medtem ko pri medkrajevnem prometu mesečno, polletno ali letno vozovnico s subvencijo lahko dobite, če nimate začasnega prebivališča v kraju študija in se torej v svoje študijsko mesto vozite dnevno. Vseeno pa lahko v primeru stalnega prebivališča izven kraja študija pridobijo subvencijo za 10 voženj na mesec. Če vam pride prav, si le uredite še to. Stane 20 evrov mesečno oziroma s popusti za celoletni nakup (9 mesecev) 135 evrov.

Vozovnice lahko pridobite tudi če opravljate obvezno prakso izven svojega kraja študija in/ali bivanja. V tem primeru si morate subvencijo urediti osebno na prodajnih mestih in priložiti tudi potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja.

Comments


bottom of page