top of page

Kultura in mladi - rešite anketo!

Mladi smo ena izmed tistih družbenih skupin, za katero je še posebej pomembna kulturna participacija. Prav zato poteka raziskovalni projekt s to temo, katerega cilj ni le ugotoviti, koliko in kako se mladi vključujemo v kulturne dejavnosti, temveč tudi, kateri so trendi in orodja, ki bi mlade lahko še bolj privabili k aktivnemu in raznolikemu kulturnemu udejstvovanju.

Vir slike: Unsplash, avtor: iSAW Company

Kulturna udeležba mladih

Kultura je pomemben del sodobne družbe in je namenjena vsem ljudem. Ponuja raznovrstne načine preživljanja prostega časa v okviru skupnih aktivnosti, ki informirajo, izobražujejo, kritizirajo, vzbujajo čustva in občutke povezanosti, kratkočasijo, nas zabavajo, nam dajo misliti ali kako drugače plemenitijo naše bivanje v družbi. Kultura, pravijo raziskovalci, prispeva k boljši družbeni orientiranosti, integraciji, politični aktivnosti in uspehom v šoli ter celo k zdravstvenim rezultatom (Filozofska fakulteta, 2019). Za mlade je zato še posebej pomembno, da kulturno udeležbo sprejmemo in ponotranjimo kot nekaj, kar je prijetno ter koristno in do česar imamo pravico, ki si jo tudi vzamemo. Dobro je, da tudi izven šolskih ali drugih formalnih obveznosti poiščemo svoje kulturne interese, jih negujemo in krepimo. Zato je kulturo potrebno pripeljati k mladim, kar pa se stalno trudimo tudi KŠOC-evci, ki z organizacijo različnih kulturnih in družbenih projektov to tudi aktivno počnemo.

Mladi lahko sami pripomoremo k nam bližji obliki posredovanja kulture in kulturnih aktivnosti

Kulturna participacija različna v različnih družbenih skupinah in logično je, da mladi ubiramo drugačne poti do dogodkov in vsebin kot jih ostali in da je naš izbor ter način udejstvovanja svojstven in specifičen. Tudi pri nas različne organizacije skušajo aktivno prispevati k oblikovanju programov in rešitev kulture, namenjene naši generaciji. Projekt z naslovom Kulturna udeležba mladih, oziroma formalno “Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev (V5-1726)” je že v drugi fazi. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Sloveniji, Ministrstvo za kulturo in FIlozofska fakulteta Univerze v Mariboru v tem delu projekta izvajajo kvantitativne analize anket in polstrukturiranih intervjujev, ki jih izvajajo med mladimi v Sloveniji in Evropi.

Več kot nas bo izpolnilo anketo, bolj kakovostni bodo podatki in obenem tudi več možnosti, da javne oblike posredovanja kulture postanejo bolj dostopne mladim in s tem spodbudijo ali okrepijo našo kulturno udejstvovanje.

Comentarios


bottom of page