top of page

Ljubljanska občina razpisuje kadrovske štipendije

Študenti se še vedno lahko prijavite na razpis za pridobitev kadrovske štipendije MOL. Preverite programe in pogoje ter se prijavite.

Vir slike: Unsplash


MOL je za prihodnje študijsko leto skupno razpisala 26 kadrovskih štipendij za študente in dijake, vpisane na izbrane programe. Prijavite se lahko vsi, ki poleg pravega programa izpolnjujete naslednje pogoje:

 • izobražujete se v Republiki Sloveniji,

 • ob vpisu v 2. letnik dodiplomskega ali enovitega magistrskega študija niste starejši od vključno 24 let,

 • ob vpisu v podiplomski študij niste starejši od vključno 29 let

 • ne ponavljate in nimate podaljšanega statusa oz. niste vpisani v dodatno študijsko leto,

 • niste zaposleni ali lastniki/družbeniki podjetij oz. niste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje.

Za študente so na voljo še naslednje štipendije:

 • 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;

 • 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;

 • 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;

 • 5 štipendij za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana;

 • 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana;

 • 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica;

 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;

 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana;

 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,

 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Višina kadrovske štipendije MOL znaša:

 • 250 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,

 • 450 evrov mesečno za vse študente, ki se izobražujejo v Enovitih magistrskih programih medicine.

Druge pogoje in informacije si lahko ogledate v besedilu razpisa, kjer boste našli tudi povezavo na elektronsko prijavo. Rok za oddajo prijav za študente je 13. 10. 2023.


Comentários


bottom of page