top of page

Lokalno usposabljanje, še en korak več do zaposlitve

Zavodi za zaposlovanje so objavili javno povabilo za lokalna usposabljanja na področjih deficitarnih poklicev. Vsi, prijavljeni na ZRSZ, ki menite, da bi vas takšno izobraževanje oz. priprava na poklic lahko pripeljala korak bliže k zaposlitvi, le nadaljujte z branjem, da vidite, kaj vam lahko lokalno usposabljanje prinese.

Projekt lokalnega usposabljanja je nastal kot odgovor na velik razkorak med povpraševanjem in ponudbo specifičnih kadrov v posamičnih slovenskih regijah. Štipendijam za deficitarne poklice se je tako pridružila še ena spodbuda, ki bi ta odstopanja lahko zmanjšala. Deficitarni poklici so za usposabljanja razdeljeni po posamičnih območnih enotah glede na realno pomanjkanje kadrov v določenem območju.

Deficitarni poklici za lokalno usposabljanje območne enote Celje so naslednji:

- kuhar;

- voznik avtobusa;

- slikopleskar;

- CNC operater;

- ključavničar;

- avtoserviser;

- bolničar/negovalec;

- skladiščnik;

- polagalec keramičnih oblog;

- mizar.

Kaj pridobijo iskalci zaposlitve, ki se vključijo v program?

Na razpis oz. javno povabilo se prijavijo delodajalci, vas pa skladno s povpraševanjem na samo usposabljanje napoti zavod, ki krije tudi stroške zdravniškega pregleda. Najprej iskalci zaposlitve, prijavljeni na zavodu, program in možnost vključitve vanj predebatirajo s svojim svetovalcem. Če ugotovijo, da so pogoji izpolnjeni, najdejo primerno delovno mesto in delodajalca, nato se pripravi zaposlitveni načrt ter podpiše pogodba o usposabljanju.

Brezposelni pri tem ostanejo prijavljeni na zavod kot iskalci zaposlitve in jim vse ugdnosti iz tega naslova še vedno pripadajo, poleg tega pa imajo še naslednje koristi in pravice, ki iz izhajajo iz usposabljanja:

- mentorja, ki jih bo 3 mesece po predvidoma 8 ur na dan, 5 dni v tednu vodil k uspešni usvojitvi veščin, potrebnih za opravljanje poklica, vendar ne manj kot 90 ur,

- proste nedelje in praznike (objava izrecno narekuje, da se ure usposabljanja ne smejo izvajati ob teh dneh)

- povrnitev stroškov poti v vrednosti 0,13 evrov / km,

- urno nadomestilo v višini 3 evrov, če ne prejemate socialne pomoči ter 1,5 evra, če jo,

- uvedbo na potencialno delovno mesto,

- kasneje v primeru uspešnega usposabljanja morda tudi zaposlitev (delodajalec po poteku usposabljanja kandidata ni dolžen zaposliti, a cilj projekta je vseeno, da do zaposlitve takoj po pretečenem usposabljanju pride treh četrtinah primerov).

Več o usposabljanju na ZRSZ.

Comments


bottom of page