top of page

Najemnine in površine namenskih stanovanj za mlade

Odprt je nov razpis za najem namenskih stanovanj za mlade. Za vas smo preverili, koliko znaša najemnina in kakšne površine stanovanj so na voljo.


Nepremičnine Celje že več let oddajajo namenska stanovanja različnim družbenim skupinam. Za mlade je v tokratnem razpisu na voljo 8 neopremljenih javnih najemnih stanovanj. Nahajajo se na Brodarjevi, Cankarjevi, Gosposki ulici ter na Glavnem trgu.


Postopek pridobitve

Osem neopremljenih stanovanj, namenjenih mladim (med 18 in 32 let), mladim parom in mladim staršem z otrokom (en posameznik in en otrok) bo razdeljenih med najuspešnejše prosilce. Za vključitev v izbor je potrebno oddati vlogo z dokazili ter nakazati 250 evrov t. i. “varščine za resnost ponudbe”. Slednja se v primeru, da niste izbrani, vrne.


Nepremičnine Celje bodo obravnavale vloge, ki bodo na njihovi lokaciji do 18. 10. 2023 do 17. ure. Dostavite jih lahko na e-naslov nepremicnine@celje.si, priporočeno po pošti na Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje s pripisom na ovojnico »JR-MLADI-2023« ali osebno v tajništvo med uradnimi urami (v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 11. ure in ob sredah tudi od 15. do 17. ure). Poleg vlog mora na ta dan biti poravnana tudi prej omenjena varščina. Če potrdila o plačilu slednje do tega datuma ne boste dostavili, vaša vloga ne bo obravnavana.


Površine in najemnine namenskih stanovanj za mlade

Trenutno je vseljivih šest od osmih razpisanih stanovanj. Edini, ki bosta vseljivi šele s februarjem 2024, sta na Glavnem trgu 17. Kakšne pa so najemnine in površine?


Dve enoti se nahajata na Brodarjevi ulici 2 in 4. Po površini gre za manjši stanovanji, in sicer eno v izmeri 27,14 m2 in po mesečni ceni najemnine 197,79 evrov ter drugo, veliko 27,94 m2 za 203,60 evra. Na Cankarjevi ulici 11 je na voljo 30,43 m2 veliko stanovanje za mesečni znesek 218,19 evrov. Na Glavnem trgu 8 boste lahko zaprosili za 2 stanovanji, in sicer majhno v velikosti 25,28 m2 za najemnino v višini 186,01 evra ter cečje v izmeri 32,44 m2 po ceni 232,60 evrov mesečno. Večja stanovanja so na voljo na Glavnem trgu 17 in Gosposki ulici 1. Prvi naslov ponuja 55,61 m2 za mesečno najemnino 360,87 evra ter 61,57 m2 za 399,59 evrov, drugi pa eno stanovanje v velikosti 54,76 m2, za katerega bo potrebno odšteti 358,70 evrov mesečno.


Nepremičnine omogočajo tudi oglede navedenih stanovanj, prav tako so vam na voljo za druge informacije. Razpis zajema tako možne termine ogledov kot kontakt za druga morebiti potrebna pojasnila.

Commentaires


bottom of page