top of page

Odprt razpis za finančno pomoč mladim športnikom iz socialno šibkih okolij

Mladi športniki iz socialno šibkih okolij lahko do 24. 12. 2019 oddate vlogo za prejem pomoči Fundacije za športnike, ki jo od leta 2015 razpisuje Olimpijski komite Slovenije. Za leto 2020 je za mlade športnike namenjenih 60.000 evrov sredstev skupaj.

Vir slike: Pixabay

Socialno šibka okolja lahko mladim preprečijo razvoj športnega talenta. V Sloveniji za zmanjševanje socialnih razlik in enake možnosti med mladimi skrbi več institucij. Izmed njih tudi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, ki je z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij ustanovil Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij. Podpora je namenjena mladim med 14. in 23. letom starosti, razdeljenim v dve starostni skupini: od 14 do 18 in od 19 do 23 let.

Pogoji za dodelitev podpore Fundacije

Vsak prijavitelj za podporo Fundacije mora preveriti pogoje in merila za dodeljevanje podpore mladim športnikom. Pomembno je, da ustreza pravi starostni skupini. Prva zajema vse, ki so 1. 1. 2020 stari vsaj 14 let in še niso dopolnili 18. leta starosti. Druga pa vse od vključno 19. do dopolnjenega 23. leta starosti. Prvi dokazujejo svojo obetavnost s pomočjo dosežkov in rezultatov svojega športnega udejstvovanja, ki obetajo v domačem in mednarodnem merilu. Kandidati do 23. leta pa morajo že imeti status kategoriziranega športnika po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji. Meja prihodka na družinskega člana v obeh kategorijah ne sme presegati 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji, vsak kandidat pa mora dokazati tudi, da se uspešno šola, ni v rednem delovnem razmerju in da za svoje športno udejstvovanje še ne prejema sredstev sklada vrhunskih športnikov ali štipendije OKS-ZŠZ.

Prijavnica in merila

Za dodelitev podpore se je potrebno prijaviti z izpolnjenim prijavnim obrazcem in vsemi dokazili. Prijavnica zahteva vpis osnovnih osebnih podatkov, ob njej pa je potrebno oddati tudi:

  • kopijo osebnega dokumenta,

  • kopijo odločbe za socialno delo (izjemoma lahko tudi celovita dokazila o šibkem socialnem stanju),

  • dokazila o rezultatih, priporočila itd,

  • potrdilo kluba,

  • potrdilo o kategorizaciji (če ga že imate),

  • šolska dokazila: potrdila o vpisu in spričevala oz. dokazila o opravljenih izpitih.

Merila se obravnavajo s pomočjo točkovnika, ki se nanaša predvsem na športno uspešnost (vezano na status športnika), povprečna ocena v prejšnjem šolskem oz. študijskem letu in šibkost socialnega statusa. Najdete jih v razpisu poleg ostalih podrobnih informacij.

Comments


bottom of page