top of page

Podpiši peticijo in podpri gibanje Študenti še obstajamo

Znanje je osnovno gonilo razvoja družbe, študij pa njegov bistven vir. Kljub temu dejstvu pa imamo študentje občutek, da vse od začetka prvega vala epidemije novega koronavirusa naš družben položaj in vloga postajata čedalje manj pomembna, če ne celo nepomembna. Ne moremo doseči dialoga, nimamo zagotovljenih pogojev za izobraževanje, finančna negotovost se povečuje. Večkrat smo bolj ali manj neuspešno opozarjali nase, sedaj pa je čas za peticijo.Študenti še obstajamo


Združene moči predstavnikov študentskih svetov naših univerz, študentskih organizacij, zveze ŠKIS, Sveta ŠOLS in samoorganizirane skupine Študenti še obstajamo (predhodno imenovano Študenti želimo nazaj na fakultete) so rezultirale v splošno javno pobudo k podpori gibanja in podpisu peticije. 10 zahtev, ki jih slednja zajema, je bistvenih za ponoven dvig kakovosti izobraževanja na nivo, kot smo ga bili vajeni pred epidemijo.


1. Potrebujemo ustrezen dialog, odzivnost in prenos informacij od vlade in pristojnih ministrstev do univerz in študentov.


2. Odpiranje fakultet že v rdeči fazi po hibridnem modelu in čitalniških mest v knjižnici. O načinu izvajanja programa naj se izobraževalne institucije odločajo avtonomno.


3. Premik opravljanja študijskih obveznosti na fakulteti (pod pogoji zagotavljanja varnosti) že v črno fazo.


4. Ciljno usmerjena finančna pomoč, tudi za financiranje psihosocialne pomoči.


5. Upoštevanje predlogov predstavnikov stanovalcev študentskih domov glede razširitve izjem.


6. Podaljšanje pravice za bivanje v ŠD skupaj s podaljšanjem statusa.


7. Možnost izjeme vpisa v višji letnik za tiste, ki niso opravili obveznosti zaradi posledic epidemije.


8. Zamrznitev štipendij, če je do neizpolnjevanja pogojev prišlo zaradi posledic epidemije.


9. Primerna obravnava tujih študentov in študentov na izmenjavah, saj so v času epidemije soočeni s specifičnimi okoliščinami.


10. Načrt izvedbe naslednjega študijskega leta za doseganje kakovosti pred epidemijo.


Zahteve so povzete po uradnem dokumentu peticije spletnega mesta jazstudent.si - Podpiši jo tudi ti!

Comments


bottom of page