top of page

Poznate program Fulbright, namenjen gostovanju slovenskih študentov v ZDA?

Vsako leto program Fulbright razpiše štipendije za naslednjo generacijo gostujočih študentov. Za leto 2019 je razpis v vrednosti 130.000,00 EUR za slovenske študente, gostujoče v ZDA, ter študente iz ZDA, gostujoče v Sloveniji, že odprt. O tem, za kakšen program sploh gre, bomo več napisali v nadaljevanju prispevka.

Fulbright je ameriški štipendijski program, namenjen doktorskim študentom in postdoktorskim raziskovalcem, ki se dela svojega izobraževanja udeležijo na gostovanju v ZDA (in obratno). Združene države se preko tega programa povezujejo z več kot 160 državami po svetu. Izvorno je bila ideja štipendijskega sklada, ki ga je uvedel senator James William Fulbright, “razširjanje dobrih namenov”, ki bi bilo logična posledica povezovanja raziskovalcev, študentov, profesorjev … po svetu.

V prestižen program Fulbright se lahko vključijo le najbolje ocenjeni, aktivni in nadarjeni študentje

Pri nas ga zastopa slovensko veleposlaništvo ZDA, ki s pomočjo slovenskega štipendijskega sklada razpisuje vsakoletne odprte prijave. Vključijo se lahko vsi, ki jih je pristojni organ v ZDA že potrdil in bodo večji del svojega gostovanja v opravljali v študijskem letu, za katerega se sredstva razpisuje. Kaj pa to sploh pomeni?

Vpis na študij v ZDA, sploh doktorski in tak, ki je vključen v Fulbright, zahteva precej truda. Dokazovanje ustreznih kompetenc, kot so izobrazba, povprečja, priporočila … pa tudi pripravljen raziskovalni načrt ter kakovostno motivacijsko pismo. Če uspešno pridete skozi sito, je na vrsti razgovor pred komisijo. V primeru potrditve ter po predložitvi vse ustrezne dokumentacije na zunanje ministrstvo ZDA je potrebne še kar nekaj birokracije (zavarovanje, viza itd.), ampak bistveno je, da imate gostovanje potrjeno.

Za točne informacije glede posamičnega študijskega programa oz. institucije gostiteljice se je najbolje pozanimati na spletni strani Fulbright ali pa kar na fakulteti, kjer opravljate doktorski študij oziroma post-doktorsko raziskujete. Verjetno že imajo izkušnje s študenti, ki so se čez lužo odpravili v prejšnjih letih.

Vsem, ki ste v program vključeni, je že na voljo razpis za leto 2019

Razpis, ki ga objavi javni sklad RS, obljublja povrnitev stroškov poti, kar pomeni sredstva v vrednosti najugodnejše povratne vozovnice za ekonomski razred iz Slovenije do države gostiteljice. Poleg tega krije tudi štipendijo za čas gostovanja, ki jo v enkratnem znesku upravičenec prejme v 15 dneh po dokončnosti odločbe.

Štipendist mora ob vrnitvi predložiti dokazila o opravljenih obveznostih ter s strani institucije gostiteljice potrjeno poročilo, v katerem predstavi izvedeno raziskovalno delo. Za izplačilo se upoštevajo le “polni” meseci gostovanja - v kolikor pa je bil previsok znesek nakazan že pred zaključkom študija / raziskovanja v ZDA, pa ga mora štipendist v ustreznem deležu vrniti.

Rok za prijavo za pridobitev sredstev za gostovanje v letu 2019 je 28. september 2020.

Comentarios


bottom of page