top of page

Predlogi za mlade v MOC od 2022 do 2027

Osnutek lokalnega programa za mladino v Mestni občini Celje zajema predloge devetindvajsetih ukrepov, ki se bi izvedli v naslednjem petletnem obdobju. Analiza stanja je pokazala številne interese mladih v naši občini, zato bomo še naprej organizirali skupne projekte in skrbeli, da se bo za mlade v Celju vedno dogajalo kaj zanimivega, predvsem pa koristnega.


Nepredvidljivo obdobje je prineslo nemalo izzivov, a mladi Celjani in Celjanke se ne damo. Skupno prizadevanje za celovito družbeno življenje celjskih študentov, dijakov, mladih in vseh ostalih zainteresiranih ter vključenih v številne projekte prinaša novo obdobje dogajanja na vseh področjih. Po detajlni analizi področja mladine v MOC je sicer delež mladih v naši občini med letoma 2015 in 2019 padal, a vendar se je trend v 2020 obrnil nazaj v pozitivno smer in skoraj dosegel delež iz leta 2018.


Po delovnem vikendu konec leta 2019 smo v 2020 izvedli številne ankete, da bi pridobili natančen vpogled, ki smo ga dodelali s še dvema javnima posvetoma v preteklem letu. Vse to z namenom, da opredelimo konkretne ukrepe za naslednjih pet let delovanja mladinskih organizacij v našem domačem okolju. Od 26. 4. 2022 ste bili na spletnem mestu MCC vsi vabljeni, da predloge pregledate in mnenje izrazite tudi sami, rezultat našega skupnega dela pa smo že predstavili pristojni komisiji.


MLADI SO CELJE 2022–2027 – Predlogi 29 ukrepov za mlade v Celju za naslednjih 5 let


Ukrepi zajemajo različna področja in problematike; od zaposlovanja, stanovanjske politike in dobrega počutja do mladinskega organiziranja, informiranja ter kulturnega udejstvovanja. Oglejmo si, s katerimi temami v 29 predlogih ukrepov se je v začetku tega meseca seznanila tudi Komisija Mestne občine Celje za mladinska vprašanja:

 1. Posodobitev pravilnikov, povezanih s sofinanciranjem mladinskih projektov v MOC.

 2. Letna usposabljanja mladinskih delavcev.

 3. Ulično in/ali četrtno mladinsko delo.

 4. Krepitev informiranja o dogajanju za mlade.

 5. Zagotavljanje sofinanciranja MCC.

 6. Možnost brezplačne uporabe športnih površin ob šolah za šolajočo mladino tudi med počitnicami.

 7. Shema povezovanja mladih z delodajalci.

 8. Krepitev podjetništva med mladimi z Inkubatorjem Savinjske regije.

 9. Počitniško delo za mlade na temo družbene odgovornosti.

 10. Participacija mladih pri pripravi turistične ponudbe.

 11. Večja dostopnost stanovanj za mlade.

 12. Zagotavljanje prostora za vaje in dogodke v okviru kulturnega udejstvovanja mladih.

 13. Dostopnost zunanjih površin za spodbujanje likovnega izražanja.

 14. Koncerti.

 15. Pametne klopi pri MCC.

 16. Površine za vrtove za mlade in mlade družine.

 17. Urbani športi - spodbujanje in omogočanje infrastrukture.

 18. Infrastruktura za mladinsko delo.

 19. Večja koncertna dvorana v MOC.

 20. Delavnice na temo zdravega načina življenja.

 21. Prostori za delovanje mladinskih organizacij.

 22. Letno srečanje mladinskih organizacij v MOC.

 23. Vključitev MCC v vertikalo VIZ.

 24. Nadaljevanje dela mladinskega sveta lokalnih skupnosti in Komisije za mladinska vprašanja.

 25. Šolski info ambasador.

 26. Sistem mreženja med šolami in mladinskimi organizacijami.

 27. Certifikat Mladim prijazna občina za Mestno občino Celje.

 28. Bivanjska problematika mladih družin.

 29. Dodatne možnosti opravljanja šolske ali študijske prakse v javnih organizacijah.

Mi si želimo, da bi se naši predlogi izvedli v celoti, pri čemer se bomo še naprej trudili dosegati najvišji možen nivo izvedbe vseh projektov za mlade v MOC. Vas pa vabimo, da si jih natančneje preberete še sami.


Comments


bottom of page