top of page

Pregled meril za ocenjevanje vlog za štipendijo Ad futura

Ob prijavi na javni razpis, s katerim lahko pridobimo sredstva, je vedno potrebno najprej pogledati merila za ocenjevanje vlog. Prav na podlagi točk, ki jih dobite z izpolnjevanjem teh meril, lahko namreč bolje predvidite, koliko možnosti imate, da bi sredstva pridobili.

Kako beremo razpise, da ugotovimo, ali imamo možnost uspeha?

Razpise vedno beremo na način, da si najprej ogledamo splošne informacije; čemu je namenjen, ali lahko sodelujemo (npr. starostne, statusne in druge demografske omejitve), kako se prijavimo (elektronsko / v fizični obliki) itd. Nato pa si takoj ogledamo merila - če je edini pogoj za oddajo rok, potem se ga enostavno držimo. Če pa se nato štipendije razdelujejo glede na oceno vsebine vloge in njenih prilog, ki vam jo dodeli komisija, pa poskusimo ugotoviti, kolikšen delež točk lahko pridobimo glede na pogoje ocenjevanja vlog. Na podlagi tega se potem odločamo, če na razpisu sploh kandidrati že tokrat ali raje zbrati točke do naslednjega.

Merila za ocenjevanje vlog štipendije Ad futura - kratek pregled in interpretacija*

Merila smo torej povzeli in jih poskusili interpretirati za vse, ki ste se v kolesju javnih razpisov znašli prvič. Ste torej preverili, ali ustrezate osnovnim pogojem (starost do 28 let, sprejem na študij, za katerega želite štipendijo)? Ja? Potem pa le nadaljujmo ...

Za uspeh na aktualnem razpisu za štipendijo Ad futura vam bo koristilo izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

  • Visoka povprečna ocena; maksimalno število točk je 20, dobite pa jih za povprečje od vključno 4,8 na srednješolskem ali 9,6 na visokošolskem izobraževanju (minimalno povprečje za prijavo je 4,1 oz. 8,0, prinese pa vam 0 točk, vmes se točke razporedijo glede na lestvico v razpisu).

  • 2. stopnja oz. podiplomski magistrski študij (zanj dobite 10 točk, za ostalo pa 0)

  • Delež sofinanciranja (če ga pridobite) nad 0,5 vam prinese 10 točk (do 0,25 prinese 1 točko, od 0,25 do 0,50 pa 5 točk).

  • Objave, vpisane v sistemu COBISS - prijavite jih lahko več, prinesejo pa največ 20 točk. Za samostojno objavo izvirnega znanstvenega članka jih dobite 10, pri soavtorstvu pa 5. Manj štejejo znanstveni prispevki na konferencah ali umetniška dela.

  • Točke vam prinesejo tudi delovne izkušnje (največ 10 točk) iz preteklih treh let (2016, 2017, 2018):

  • največ vodilne vloge z visoko stopnjo odgovornosti, ki vam jo v ustrezen obrazec vpiše in potrdi vaš takratni delodajalec. Uveljavljate lahko največ eno vlogo pri enem delodajalcu (vredno 5 točk),

  • ALI delovne izkušnje, ki so vsebinsko povezane s študijem in trajajo najmanj 12 mesecev, prav tako 5 točk. Izkušnja ne sme biti krajša od 6 mesecev, če je dolga med 6 in 12 mesecev, pa zanjo prejmete 3 točk.

Skupaj lahko torej v najboljšem primeru posameznik za vlogo prejme največ 70 točk (če se vpisuje na magistrski študij) ali 60 (za dodiplomskega). Sredstva so razdeljena in se v primeru večje porabe pri enem in manjše pri drugem tipu vlagatelja, prerazporedijo.

Zavedati se je potrebno še, da je za vsako od naštetih meril potrebno podati dokazila.

*Opomba: interpretacija meril je zgolj groba ocena avtorja, podana na podlagi drugih izkušenj z javnimi razpisi. To ni napoved rezultata razpisa. Dejanski rezultat ocenjevanja in dodeljevanja štipendij je odvisen od več dejavnikov (ne le od zgoraj naštetih meril, ampak tudi od števila prijavljenih oz. porabljenih sredstev) in bo jasen šele ob izvedbi le-tega. O njem boste, kot obljublja razpis, individualno obveščeni v odločbah.

Merila smo preverili po javnem razpisu št. 271. JR.

Več inofrmacij:

Comments


bottom of page