top of page

Preveri razpis za Zoisovo štipendijo 2022/23

Najuspešnejši dijaki in študentje boste tudi v naslednjem študijskem letu lahko prejemali Zoisovo štipendijo. Razpis za dodelitev novih in podaljšanje prejemanja obstoječim štipendistom za leto 2022/23 je za študente odprt do 10. 10. 2022.

Vir slike: Unsplash


Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS je že objavljen razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/23. Tudi tokrat je ena od bistvenih zahtev za izpolnjevanje pogojev izjemen šolski uspeh. Ta pa je različen glede na to, ali se prvič vpisujete na fakulteto ali pa ste nanjo že vpisani in želite prejemanje štipendije podaljšati.


Dijaki, ki se prvič vpisujete na fakulteto bodite pozorni na izjemen uspeh na maturi


Splošna matura je za vami in rezultati objavljeni, zato mnogi že dobro veste, če ste s svojimi točkami dosegli navedeno mejo t. i. “izjemnega uspeha”, ki ga zahteva razpis. To pomeni:

  • za splošno maturo 30 točk,

  • za poklicno maturo 21 točk,

  • za mednarodno maturo pa prav tako primerljivo število točk.

Poleg izjemnega maturitetnega rezultata seveda morate imeti tudi ustrezen uspeh zapisan v zaključnem spričevalu - povprečje ocen mora znašati vsaj 4,1. Kljub temu da ste štipendijo v srednji šoli že prejemali, morate pri prehodu na višjo stopnjo izobraževanja ponovno dokazovati vse splošne in posebne pogoje za uveljavljanje.


Želite prejemanje Zoisove štipendije le podaljšati?


Potem bo za vas malo lažje. Dokazati morate le, da ste v prejšnjem študijskem letu dosegli vsaj povprečno oceno 8,50 in da ste uspešno vpisani v višji letnik. Kot dokazilo torej potrebujete potrdilo o vpisu. Tega lahko izjemoma pošljete tudi naknadno, vendar pa morate vlogo oddati pravočasno in potrdilo oddati naknadno kot dopolnitev (preverite podrobnosti).


Višina štipendije v 2022/23 za študente


Študenti bomo v naslednjem študijskem letu deležni Zoisove štipendije v višini 150,38 evra + 85,93 evra za bivanje. Če se odpravljate na študij v tujino, se osnova Zoisove štipendije podvoji, štipendisti s posebnimi potrebami pa prejmete še 53,71 evra.


Vlogo za Zoisovo štipendijo študenti oddate do 10. 10. 2022. Po novem lahko vlogo oddate preko portala Moja eUprava, še vedno pa jo lahko dostavite osebno ali s priporočeno pošto. Tudi če boste v obliki priporočene pošiljke vlogo na pošto oddali zadnji dan razpisa na pošto, bo oddaja veljala kot pravočasna. Več informacij najdete v objavi na spletnem mestu sklada.


Comments


bottom of page