top of page

Prijave na nagrado mladih akademikov 2024 so odprte

Raziskovalci področja alpske tematike imate priložnost, da se prijavite na razpis Young Academics Award 2024. Katere teme so na voljo in kakšni so pogoji prijave, preverite v prispevku.


Vir slike: ŠOS


Alpe kot osrednja tema Young Academics Award 2024


Mladi raziskovalci področij alpske tematike imate letos možnost, da svoje delo prijavite na natečaj Young Academics Award Alpske konvencije. Osrednja tema konvencije je »Odziv na okoljske spremembe in ohranjanje visoke kakovosti življenja v Alpah«. Tematika se deli na področja podnebnih ukrepov, upravljanja za odporne skupnosti in družbeno-gospodarske vidike blaženja okoljskih sprememb.


Med prve sodijo raziskave z vsebinami o:

  • ukrepih prilagajanja in blaženja v urbanih območjih,

  • obnovi in zaščiti ekosistemov za preprečevanje biotske raznovrstnosti,

  • upravljanju krajinskih značilnosti, pomembnih za biotsko raznovrstnost in ekološko povezljivost,

  • trajnostni rabi in varstvu tal,

  • naravni zaščiti pred naravnimi nevarnostmi,

  • trajnostnem upravljanju z gozdovi, kmetijskimi površinami in vodami.


Drug se nanašajo na vidike kakovosti življenja v politikah blaženja in prilagajanja, ki se osredotočajo vsem na razvoj znanja, izvajanje v praksi, participativne procese, ozaveščanje in trajnostni življenjski slog. Tretji pa so predvsem skoncentrirani na medsektorske pristope uravnoteženja ukrepov blaženja z gospodarstvom.


Nagrade, ki jih razpisujejo organizatorji in podporniki


Slovensko predsedstvo in Stalni sekretariat Alpske konvencije bosta podelila prve tri glavne finančne nagrade v višini od 500 do 1000 evrov. Različne info točke del bodo podelile še šest drugih tematsko relevantnih denarnih in nastanitvenih nagrad s povezanih geografskih območij, ki nagrajencem omogočajo počitniško bivanje in delno prehrano na različnih alpskih lokacijah v Franciji, Avstriji, Italiji in Sloveniji.


Več o nagradah lahko preverite v razpisu. Dokument zajema tudi vse zahteve in pogoje prijave, ki jo z zahtevano dokumentacijo do 31. 7. 2024 pošljete na yaa@alpconv.org.

تعليقات


bottom of page