top of page

Prijave za PONI Savinjska odprte še nekaj dni

Priložnost za bodoče podjetnike iz Savinjske regije se kmalu zapira. Če imaš dobro podjetniško idejo in meniš, da bi ti podpora pri izvedbi prišla prav, se čim prej prijavi.


Vir slike: FB stran RASR


Podpora na začetku podjetniške poti


Bodoči podjetniki iz Savinjske regije lahko podporo na začetku svoje poti najdete tudi v Celju v Razvojni agenciji Savinjske regije. V okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je namreč le-ta povabila k prijavi na Prvi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive - PONI Savinjska. Podjetniško usposabljanje bo trajalo štiri mesece in v tem času s podporo mentorjev ter dodatnih aktivnosti 11 udeležencem olajšalo zagon lastnega podjetja.


Kako RASR pomaga pri začetku podjetniške poti?


Podjetniška usposabljanja, kot je PONI, so v RASR stalna praksa že celo desetletje. Od prvega, v letu 2013 razpisanega, podobnega projekta so usposobili že številne posameznike, ki so prejeli številne veščine in pomoč pri ustanovitvi podjetja že tekom samega projekta, po zaključku usposabljanja pa so se lahko podali na lastno podjetniško pot.


Praktično to pomeni, da se udeleženci za celotno obdobje usposabljanja na RASR zaposlijo za določen čas 4 mesecev, v okviru zaposlitve pa v zameno za minimalno plačo opravljajo naloge, ki jim jih naloži program ter se s tem priučijo potrebnih podjetniških veščin. Poleg rednega dela usposabljanja so jim na voljo tudi sredstva, ki jih lahko uporabijo za potrebe lastne podjetniške usmeritve.


Prijava in izbor


Na projekt PONI se lahko prijavijo vsi neodvisno od starosti in izobrazbe, važno je, da imajo stalno ali začasno prebivališče v Savinjski regiji, da v ta ali podobne projekte še niso bili vključeni, nimajo zapadlih obveznosti do države in imajo na dan podpisa pogodbe izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RASR. Poleg obrazca za prijavo bodo kandidati morali predložiti še življenjepis, fotokopije dokazil o izobrazbi, izpis zavarovanj, pridobljen na ZZZS ali ZPIZ ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega prebivališča, če ga imajo prijavljenega.


Izboru botruje več dejavnikov. Po preverbi ustreznosti kandidatov, ki bodo izpolnili vlogo in vprašalnike za prijavo, bo potekal izbor 11 najprimernejših. Ocenjevanje bo sestavljeno iz ovrednotenja preteklih izkušenj, znanj in veščin, ki naj bi jih kandidati že imeli, osebne podjetniške lastnosti, sama poslovna ideja ter možnost njene realizacije in motivacija za uspešno delo v projektu.


Svojo prijavo lahko do torka, 9. 1. 2024, do 14. ure oddate osebno do 12h ali pošljete priporočeno po pošti (velja poštni žig tega dne).


Razpis in več informacij preverite na spletnem mestu RASR.

Kommentare


bottom of page