top of page

Problematika izplačil kovidnih dodatkov

Študentje že dolgo opozarjamo na problematiko ne-izplačil kovidnih dodatkov za oskrbo bolnikov ali sodelovanje pri testiranju oziroma cepljenju. Čeprav strošek izplačila krije URSZR, mnogi delodajalci še niso posredovali zahtevkov za vse upravičence.


Vir slike: Unsplash


Rok za oddajo zahtevkov je potekel že 15. septembra, zato so ga pristojni podaljšali


Kljub poteku roka za oddajo zahtevkov je pristojni Urad RS za zaščito in reševanje podaljšal možnost predložitve ustrezne dokumentacije za izplačilo dodatka dijakom in študentom. Še več, v začetku tega meseca je delodajalcem ponovno poslal poziv, naj to storijo. Čeprav je obdobje, v katerem so izpostavljeni upravičeni do izplačila, trajalo od novembra 2021 do junija 2022, mnogi še vedno čakajo nanj.


Dodatek je namenjen vsem, ki so bili pri svojem delu posebej izpostavljeni okužbi s COVID-19. Med njimi je Urad še posebej izpostavil dijake in študente na obveznem delu študijskega procesa, pa tudi ostale, ki so sodelovali pri oskrbi okuženih bolnikov, kjer so prišli v neposredni stik - sem sodijo tudi administrativna dela, kot je sprejem bolnikov ali prevoz. Velja tudi za vse, ki so delali v zdravstvenih domovih ali oskrbovali osebe v socialnovarstvenih ustanovah zunaj rdečih ali sivih con, tiste, ki so pomagali pri cepljenju, mobilnemu testiranju. Izjema velja le za dijake in študente, ki so administrativna dela opravljali v fizično ločenih prostorih, kjer ni prihajalo do dodatne izpostavljenosti. Dodatek pripada tudi tistim, ki jim je bila izplačana višja urna postavka, saj se krije neposredno iz državnega proračuna.


Stanje izplačila lahko preverite sami


Vsi, ki ste do izplačila dodatka upravičeni, imate možnost vpogleda v vložene zahtevke. Pri tem vam pripadajo vrednosti glede na delovni čas, v katerem ste opravljali delo. Za delo do štiri ure dnevno vam pripada 10 evrov na dan, do 8 ur dnevno 20 evrov in za več kot 8 ur dnevno prejmete 30 evrov kovidnega dodatka na dan. Še več informacij o pravicah iz naslova dodatka ter postopku pridobitve lahko poiščete v objavi ŠOS.


SOŠ je v svojem pozivu delodajalcem tudi navedel tiste, ki jih upravičenci omenjajo kot problematične. Skupaj jih je na seznamu skoraj štirideset, v širšem območju Celja in Savinjske regije med drugimi izpostavljajo Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Žalec, SB Trbovlje, MEDICAL FABJAN d.o.o. in Deos d.o.o., PE Center Zimzelen. Celoten seznam najdete v objavi poziva na njihovem spletnem mestu.

Comentarios


bottom of page