top of page

Problemi iz naslova izpolnjevanja pogojev PCT pestijo tudi študente

Dostopnost študija ne pomeni le, da smo lahko v predavalnici prisotni, ampak da do fakultete tudi pridemo. Prav tako je prav, da pravico do subvencionirane prehrane ni pogojena z dodatnimi stroški. ŠOS poziva vlado k rešitvi, ki bi študentom omogočila veljavnost samotestiranja pri uporabi javnega potniškega prometa in koriščenju subvencionirane prehrane.


Vir slike: Unsplash


Splošna problematika vpliva tudi na študente


Pogoj izpolnjevanja PCT za koriščenje velike večine storitev se je kot problematičen pokazal v praktično vseh družbenih skupinah. Splošna delitev, ki jo krojijo ukrepi za zajezitev epidemije; torej na tiste, ki imajo dostope vedno - prebolele (P) in polno cepljene (C) - ter tiste, ki se morajo vsakih 48 oz. 72 ur testirati s plačljivim testom, vsakdanje življenje otežuje tudi študentom.


Dostopnost študija ne pomeni samo možnost vstopa na fakulteto


Vsak med nami, tudi študenti, potrebuje določene storitve, da lahko v življenju normalno funkcionira. Poleg poštnih in bančnih storitev ali nakupovanju v neživilskih trgovinah, je med našo družbeno skupino še posebej pereč problem možnosti uporabe javnega potniškega prometa, saj mnogim študentom ta prestavlja najugodnejši dostop do kraja študija in same fakultete oz. druge institucije, kjer študijski proces poteka.


Prav tako je pravica študenta, da ima vsaj en subvencioniran obrok na dan, ki pa ga ne more koristiti, če ne izpolnjuje pogoja za vstop v lokal, kjer bi ga želel uporabiti. Kot rečeno, problema nimajo cepljeni in preboleli - pri čemer pa se moramo zavedati, da sta tudi ta pogoja časovno omejena. V neugodni situaciji so se znašli predvsem študenti, ki teh dveh pogojev ne izpolnjujejo in morajo za normalno življenje opravljati plačljive hitre ali PCR teste, saj samotestiranje, ki zadostuje za vstop v predavalnico, ne velja za vse ostale vsakdanje opravke, pogojene s pogojem PCT.


Stroški študentskega življenja, ki torej že tako niso v celoti pokriti s pomočjo socialnih transferjev, za določene študente še naraščajo in povzročajo sicer posredne, a vendar nove omejitve pri dostopu do študija. Posledično pa lahko poglabljajo tudi socialne razlike med študenti, ki se jih moramo truditi zmanjševati, ne pa dodatno povečevati. Vse našteto je bistven namen odprtega pisma, s katerim ŠOS naslavlja Vlado Republike Slovenije.


ŠOS še vedno študente spodbuja k cepljenju, a vseeno poziva k izjemam izpolnjevanja pogojev PCT na področju IJPP in ŠSP


Odprto pismo Študentske organizacije sicer večkrat poudari, da se pridružuje pozivom k cepljenju proti koronavirusu, saj se strinja, da gre za “najučinkovitejši način za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19”. A vendar bi po mnenju ŠOS morali vsaj pravici, ki izhajata iz zakonodajnih aktov, ki urejajo študentsko prehrano in subvencioniran prevoz, biti študentom zagotovljeni brez dodatnih stroškov; torej na podlagi samotestiranja.


Odprto pismo si lahko v celoti preberete na spletnem mestu ŠOS.


Comments


bottom of page