top of page

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih za leto 2019/2020

Študentski domovi so pri nas že ustaljena praksa. Tudi bivanje pri zasebnikih s subvencijo nam je že precej domače. A vendar so vsako leto novi študentje, ki se za bivanje odločajo prvič in morda je kakšno malenkost pozabil tudi že kateri od “starih mačkov”, zato si oglejmo nekaj pomembnih datumov, številk in drugih podatkov, ki vam bodo pomagali pri prošnji.

Vir slike: Pixabay

Pomembne informacije o prijavi ali podaljšanju subvencije za bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih

Če ste se v letu 2019/2020 odločili za subvencionirano bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, smo tudi letos za vas zbrali glavne informacije o prijavi.

1. Prijave na razpis so odprte:

  • preko portala eVŠ do petka, 16. avgusta 2019,

  • za pošiljanje po pošti priporočeno ali osebno oddajo v pisarni ŠD do srede, 21. avgusta 2019.

2. Letos je cenzus 2.522,33 EUR bruto mesečno na družinskega člana v letu 2018 (izključene so štipendije prijavitelja in drugih družinskih članov, prav tako delo preko študentskega servisa, ki ne presega davčne olajšave).

3. Prijavo lahko vložijo državljani RS s statusom študenta, ki niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih in imajo stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija.

4. Dodelitev subvencije velja ves čas študija na programu, na katerega ste vpisani ob oddaji vloge.

5. Med obveznimi prilogami je soglasje pisarni za študentske domove za samostojno pridobitev podatkov o dohodkih prijaviteljev in družinskih članov.

6. Subvencioniranega bivanja ne morete pridobiti ponovno, če ste iz ŠD bili kdaj izključeni.

7. Prošnjo za sprejem vložite, če prejšnje študijsko leto niste bivali v ŠD ali odobritve za sprejem niste koristili, če boste maturo opravljali jeseni in še niste vpisani na fakulteto, če ste menjali študijski program, visokošolsko središče ali tip nastanitve. Sicer vložite prošnjo za podaljšanje.

8. Prednostno listo za sprejem si boste na portalu eVŠ lahko ogledali od 16. 9. 2019 naprej.

9. V vseh visokošolskih središčih skupaj je na voljo 12121 ležišč pri javnih in zasebnih ponudnikih subvencioniranega bivanja za študente.

10. Preverite še celoten razpis in navodila za oddajo prošnje.

Comments


bottom of page