top of page

Razpisi za štipendije Ad futura kličejo k prijavi

Izobrazba, povezovanje, spoznavanje tujih kultur in jezikov so prednosti globalnega študijskega povezovanja. Dandanes je možnosti za odhod na izobraževanje v tujino ogromno, da se jih udeležimo pa veliko pripomorejo tudi finančne spodbude v obliki štipendij.

Vir slike: Unsplash, avtor: Fernando

Štipendije Ad futura Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razvršča v tri sklope: 1. Štipendije Ad futura za izobraževanje 2. Štipendije Ad futura za študijske obiske v tujini in 3. Štipendije Ad futura za tekmovanja v tujini.

Za leti 2020 in 2021 so objavili kar 10 razpisov štipendij v vrednosti 4,1 milijona evrov. V nadaljevanju smo izpostavili tiste, ki so se nam zdele zanimive za vse nas. Preverite, če vas kakšna pritegne.

Štipendije za študij v tujini

Za leto 2020 je bil v decembru objavljen javni razpis za sofinanciranje študija v tujini v vrednosti 3 milijone evrov. Dodelitev sredstev za spodbujanje pridobivanja izobrazbe v tujini je namenjena področjem naravoslovja, IKT, tehnike, kmetijskih in zdravstvenih dejavnosti. Velja za mlade do 28 let in je namenjena tako dodiplomskim kot podiplomskim programom in pokriva šolnino do višine 15.000 evrov letno kot tudi kritje mesečnih stroškov v vnaprej predvidenih maksimalnih zneskih. Rok za prijavo je 15. 4. 2020. Preveri več.

Obiski dijakov in študentov v tujini

Kadar se študenti, dijaki ali udeleženci izobraževanja za odrasle odločijo za študijski obisk v tujini, ki jim prinaša priznavanje šolskih oziroma študijskih obveznosti na matični izobraževalni instituciji, lahko pridobijo štipendijo za študijski obisk dijakov ali študentov v tujini. Gre za naslednje razpise: - Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2019 (286. javni razpis), - Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2020 (284. javni razpis), - Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (277. JR), - Štipendije za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ 2019 (280. JR).

Tekmovanja v tujini

Študenti, dijaki in njihovi mentorji si lahko sredstva iz naslova štipendij Ad futura pridobijo tudi za individualno ali skupinsko udeležbo na tekmovanjih. Tekmovanja iz znanja ali raziskovanja, ki so se jih ali se jih še bodo udeležili do 30. 9. 2020, lahko prinesejo povračilo upravičenih stroškov v različnih določenih maksimalnih vrednostih (v odvisnosti od države, v kateri tekmovanje poteka). Več informacij lahko pridobite kar v razpisu.

Comments


bottom of page