top of page

Že letos lažje do štipendije s spremembo zakonodaje

Postopek pridobitve državne štipendije in drugih pravic iz javnih sredstev je pri nas avtomatiziran, a precej zapleten. Zaradi potrebe po točno določenem vrstnem redu uveljavljanja pravic prihaja do odstopanj od realnega stanja, ki otežuje pridobitev štipendije dijakom in študentom ali jim jo celo zavrne.

Z namenom, da bi 1. avgusta, ko centri za socialno delo pričakujejo nov naval vlog za državne štipendije, delo potekalo gladko in prošnje bile obravnavane pravilno v potrebnem roku, vlada po predlogu MDDSZ sprejema nov zakon. Na Ministrstvu pravijo, da bi s poenostavljenim postopkom olajšali in pospešili avtomatizacijo obravnave vlog in obenem zagotavljajo, da so na val prosilcev pripravljeni z ustreznim načrtovanjem “prerazporeditve delovnega čas, dela preko polnega delovnega čas – nadurnega dela, novih zaposlitev, pomoči prek študentskega dela”. (MDDSZ, 2019)

Zakaj v spremembo zakonodaje

Ali ste vedeli, da je do sedaj pri izračunu državne štipendije bilo potrebno vključevati tudi fiktivne pomoči, če družina za njih ni zaprosila? To je lahko pomenilo nižjo štipendijo ali celo zavrnitev vloge. Ministrstvo se želi takšnim primerom izogniti in zato predlaga, da se fiktivni izračun izloči iz postopka pridobitve štipendije. Ne le, da bi tako avtomatizirani postopki stekli hitreje, temveč bi tudi dijaki in študentje dobili državno štipendijo, ki jim v resnici pripada. To bi sicer pomenilo dodatno obremenitev državnega proračuna, a predlagatelji menijo, da bi takšen postopek bil učinkovitejši, pri tem pa bi tudi prihranili nekaj dela s fiktivnimi izračuni.

Predlog za spremembo že v Državnem zboru

Po predlogu MDDSZ je vlada 13. 6. 2019 z obravnavo po nujnem postopku sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Predlog je že bil posredovan v Državni zbor za obravnavo po nujnem postopku in upamo, da bo v veljavo stopil že pred naslednjim valom vlog za podaljšanje ali pridobitev državnih štipendij.

Vir: MDDSZ

Comentarios


bottom of page