top of page

Še vedno čakamo zakon, ki bi izboljšal naš položaj

Predlog ZUPŠ-1, ki ga je oblikovala Študentska organizacija Slovenije, je še vedno aktualen. Realno stanje ureditve študentske zakonodaje že pred epidemijo ni omogočalo enakopravnosti, odkar so v veljavi bolj ali manj zaostreni ukrepi, pa so se razmere za mnoge študente še poslabšale.

Vir slike: Kaj pa mi?


ŠOS se zavzema za sprejem zakona ZUPŠ-1, ki je bil vložen julija letos. Predlog zakona se nanaša na vsa področja študentske sociale in splošnih študentskih zadev, ki jih sedaj ureja ZUPŠ iz leta 2017. Predlog, ki je povzet tudi na posebej za to objavljenem spletnem mestu z imenom Kaj pa mi?, zajema vse od štipendiranja, prehrane, bivanja, javnega prevoza, zdravstvenega varstva do višjega ter visokega šolstva in nenazadnje študentskega dela.


Dvig štipendij na realno raven


Državna oziroma Zoisova štipendija bi, če je do nje študent upravičen, morala pokrivati vsaj večinski delež minimalnih življenjskih stroškov. Trenutno povprečna štipendija pokrije le malce več kot četrtino povprečnega mesečnega stroška, zato ŠOS predlaga vsaj 20-odstotni dvig le-te. Obenem v tem segmentu predlagajo uvedbo dodatnih razredov prejemnikov, ki bi število upravičencev povečalo, ter odpravo starostne omejitve za pridobitev štipendije.


Brezplačen javni prevoz in olajšanje koriščenja študentske prehrane


Že dlje časa se odločevalce poziva k uvedbi brezplačnega koriščenja JPP za dijake in študente, ki bi veljalo pod enakimi pogoji kot sedaj subvencija za prevoz od prebivališča do fakultete. Še en visok strošek, ki pogojuje tudi kakovost, je študentska prehrana. Kljub splošni rasti cen, ki je vplivala tudi na ceno živil, najvišja cena obroka ponudnika ostaja enaka in sorazmerna tudi subvencija. Kakovost študentskih obrokov tako pada, ponudba se zmanjšuje. Zato ŠOS predlaga dvig tako subvencije kot meje cene, ki jo lahko ponudnik zaračuna za subvencioniran študentski obrok. Čas koriščenja bi se moral razširiti in omogočiti uporabo subvencij od sedmih zjutraj do desetih zvečer, istovetnost upravičenca pa bi se morala izkazovati s študentsko izkaznico.


Dostop do zdravnika in bivanje v kraju študija


Študentom bi moral biti omogočen obisk zdravnika v mestu, kjer študirajo, tudi tistim, ki imajo sicer osebnega zdravnika v kraju stalnega prebivališča izven kraja študija. Subvencioniranega bivanja v študentskih domovih ne morejo dobiti študenti višješolskih študijskih programov. Ti namreč lahko glede na trenutno zakonodajo posteljo dobijo le v dijaškem domu. ZUPŠ-1 predlaga, da se terciarno izobraževanje z vidika subvencioniranih “študentskih postelj” ureja enotno in da je vsem omogočeno prebivanje v ŠD.


Še več predlogov si lahko natančneje ogledate na spletnem mestu Kaj pa mi?

Comments


bottom of page