top of page

ŠOS predlaga amandmaje na ZZUOOP za študente in dijake

Pripravlja se nov sveženj ukrepov iz naslova zmanjšanja posledic novega virusa na gospodarstvo. Tudi študenti in dijaki občutimo posledice, najprej tisti, ki opravljajo prakso v zdravstvu in so neposredno v stiku z obolelimi s COVID-19. Še bolj pa socialno ogroženi študenti, ki bi jim, kot pravi ŠOS, v primeru neopravljenih obveznosti iz naslova posledic epidemije, morala pripadati vsaj državna štipendija.


Vir slike: Unsplash.


Medtem ko mediji poročajo o številu pozitivnih testov na najbolj komuniciran virus tega leta, se pripravljajo novi omilitveni ukrepi za gospodarstvo. Študenti smo bili vključeni že v prejšnjem svežnju, tudi tokrat pa ŠOS s konkretnimi predlogi amandmajev naslavlja najbolj problematična polja v dijaško-študentski družbeni skupini ter skuša nanje odgovoriti.


Prvi amandma: dodatek pri plačilu študentov in dijakov, ki so najbolj izpostavljeni


Najbolj izpostavljeni študenti in dijaki, ki v zdravstvu opravljajo prakso v neposrednem stiku s pacienti, obolelimi s COVID-19, nimajo zagotovljenega dodatka kot drugi zaposleni. S prvim amandmajem na predlog “Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice in vpliva nalezljive bolezni SARS CoV 2” (ŠOS, 9. 10. 2020), bi tako opravljeno delo moralo biti primerno ovrednoteno. Za študente in dijake, ki prakso v teh okoliščinah opravljajo brezplačno, vsaj v obliki veljavne minimalne študentske urne postavke, tistim, ki že dobivajo plačilo preko študentske napotnice, pa dodatek v enakem deležu običajnega plačila.


Drugi amandma: upravičenim do dodatnega študijskega leta vsaj državno štipendijo


Za zdaj je predvideno mirovanje štipendijskih razmerij tistih dijakov in študentov, ki jim svojih študijskih obveznosti v letu 2019/2020 ni uspelo izpolniti obveznosti zaradi posledic epidemije. A, kot pravijo v Študentski organizaciji, če dijak ali študent lahko izkoristi ponavljanje letnika, mora še vedno aktivno delovati v smeri izpolnjevanja obveznosti; torej biti udeležen v študijski proces, to prinese stroške. Slednji pomenijo, da se torej socialni položaj študenta ali dijaka v tem smislu ni izboljšal in bi štipendija še vedno veliko pripomogla za olajšanje vključitve v študijski proces.


Pridružujemo se predlogoma in upamo, da bosta sprejeta. Za več informacij pa nam sledite še naprej.
Comments


bottom of page