top of page

ŠOS vložil Zakon za urejanje položaja študentov

Potreba po sistemskih spremembah položaja študentov ostaja. Čas epidemije, ukrepov in ekonomsko-socialne krize kot posledice le-teh je še bolj razkril pomanjkljivosti zakonodaje, ki skrbi, da bi študij pri nas bil res dostopen vsem.


Študentska organizacija Slovenije že ves čas opozarja na razlike, ki jih povzroča neustrezna obravnava položaja študentov, zato so predstavniki ŠOS 20. julija 2021 vložili zakon o urejanju položaja študentov. Kot pravijo, so spremembe bistvenega pomena, saj “bi študij mladim ponovno približale, ob tem pa državi omogočile dvig kompetenčnega potenciala”.


Spremembe so nujne


Na ŠOS v imenu študentov v vloženem zakonu predlagajo boljšo ureditev mnogih področij študentskega življenja in življenja mladih nasploh. Predlog zakona zajema področje štipendiranja, področje subvencioniranega javnega prevoza, področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, področje študentske prehrane, področje bivanja, področje višjega in visokega šolstva ter področja dela. Za izboljšanje socialnega položaja študentov in zmanjšanje razlik med bolj in manj privilegiranimi med zakon mnogimi ostalimi spremembami predvideva:

  • Zvišanje državnih štipendij, ki so glede na realne študentske stroške prenizke, za 20 % ter izvzem dohodkov iz študentskega dela in kadrovskih štipendij do višine minimalne plače iz izračuna upravičenosti do socialnih transferjev po ZUPJS.

  • Brezplačen JPP za dijake in študente, ki za pod od lokacije bivanja do fakultete (pri oddaljenosti vsaj 2 km) uporabljajo javni prevoz.

  • Višjo subvencijo in razširjeno možnost koriščenja le-te v poletnem času ter dnevno med 7. In 22. uro, obenem pa izkazovanje istovetnosti samo s študentsko izkaznico.

Seveda so še mnogi drugi pomembni predlogi, ki si jih lahko ogledate in jih preverite sami v ZUPŠ-1.


Gremo pogumno skupaj naprej s podporo predlogom novega Zakona za urejanje položaja študentov.

Comments


bottom of page