top of page

Štipendija? Ja, prosim!

Ste že oddali vlogo za štipendijo? Bliža se novo šolsko leto za dijake, študentje pa tudi zaostajamo le kak mesec … vendar pa vloge že lahko oddamo, saj smo se v večini že vpisali naprej.

V Sloveniji imamo na voljo več štipendij - najdite pravo zase

Najbolj splošno znana je državna štipendija. Brezplačen študij je del naše sociale, a kljub temu ob njem nastanejo stroški - če nobeni drugi, vsaj oportunitetni, saj med rednim študijem naj ne bi delali in tako ne moremo sami služiti svojega denarja. Zato država z državno štipendijo poskuša uravnavati razredne razlike in dati enake možnosti vsem mladim, ki si želijo priti do višje izobrazbe. Višina državne štipendije se preračunava glede na družinske prihodke, vsem z začasnim prebivališčem v kraju študija prav tako pripada še dodatek za bivanje ter za uspeh, ki se razlikuje glede na obseg opravljenih obveznosti in povprečno oceno prejšnjih let. Vlogo za državno štipendijo lahko na CSD oddate kadarkoli.

Splošno je pri nas znana tudi Zoisova štipendija ali t. i. štipendija za nadarjene, ki naj bi mlade spodbudila k izjemnim dosežkom. Slednji so poleg učnega oz. študijskega uspeha tudi pogoj za pridobitev in nadaljevanje prejemanja štipendije. Vlogo morate letos dijaki oddati do 6. septembra, študenti pa do 6. oktobra.

Dijaki in študenti lahko pridobite tudi kadrovske štipendije, ki jih razpisujejo različni delodajalci, ki želijo vlagati v razvoj bodočega kadra, ta pa se po zaključku šolanja pri njih tudi zaposli. Novost zadnjih let so štipendije za deficitarne poklice, preko katerih želi država spodbuditi vpise na programe, s katerimi bi dobili čim več poklicev, ki nam jih primanjkuje. Za študijsko udejstvovanje v tujini pa si lahko pridobimo tudi štipendijo Ad Futura.

Poleg naštetih štipendij se splača spremljati tudi kakšne razpise za financiranje ali sofinanciranje študijskih in obštudijskih dejavnosti. Mi smo vsekakor na tekočem in bomo skrbeli, da boste tudi vi. Ostanite z nami!

bottom of page