top of page

Štipendije MOE

Pridobite podporo Nemške zvezne fundacije za dodatno strokovno usposabljanje na področju varstva okolja in ohranjanja narave.


Kaj je štipendija MOE


Diplomanti 2. bolonjske stopnje s področja ohranjanja narave se lahko dvakrat letno prijavijo na razpis za pol-letne ali letne štipendije, ki jih DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt ali slovensko Nemška zvezna fundacija za okolje) razpisuje za srednje- in južnoevropske države. Financiranje raziskovalnega dela, ki lahko poteka po nadpovprečnem zaključku magistrskega programa s področja ohranjanja narave, pa tudi v okviru (še ne zaključenega) doktorskega študija, je namenjeno poglabljanju znanja in njegovi uporabi v praktičnih okoljskih izzivih.


Kdo se lahko prijavi in kaj prejme izbrani kandidat


Organizacija DBU vsako leto razdeli do 56 štipendij najbolj perspektivnim posameznikom, ki so nadpovprečno uspešno zaključili 7. stopnjo; enovit magistrski ali magistrski program oziroma pogojno dodiplomski študij, če ta ustreza pogojem za napredovanje v doktorskega. Bistveno je, da od zaključka študija ni preteklo več kot 5 let ter da prihajajo iz ene od držav na seznamu, v katerega je vključena tudi Slovenija. Štipendija MOE je namenjena raziskovanju problemov s področja varstva okolja v eni od organizacij, kot so univerze, raziskovalni centri, specializirana podjetja, nevladne organizacije itd.


Štipendija izbranemu prejemniku prinese 1350 evrov mesečno in vključuje zdravstveno, nezgodno in zavarovanje odgovornosti. Čeprav je pogoj za prijavo vsaj osnovno znanje nemškega jezika, štipendiranec v okviru financiranja prejme tudi intenzivni nekajtedenski tečaj nemščine. Za prijavo, ki je možna vsako leto dvakrat (v 2024 bodo možne prijave 5. marca in 5. septembra), se boste morali registrirati na slovenski prijavni strani organizacije in izpolniti prijavnico.


Spoznajte vse podrobnosti o štipendiji MOE na predstavitvi Biotehniške fakultete UL


Predstavitev programa z vsemi pojasnili na temo pogojev prijave in bonitet, ki jih prejme izbrani štipendiranec, bo 8. novembra 2023 potekala v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti. Tisti, ki se predstavitve ob 17. uri ne boste mogli udeležiti, si jo boste v živo lahko ogledali tudi na daljavo preko videokonference. Podrobnosti preverite na spletnem mestu Kariernega centra Univerze v Ljubljani.

Comments


bottom of page