top of page

Študentje bomo v sklopu izobraževanja preko javnega razpisa bolj vkjučeni v gospodarstvo

“Po kreativni poti do znanja” je javni razpis, namenjen projektom, ki povezujejo študij z gospodarstvom. Skupine študentov bodo pod mentorstvom pedagoških in delovnih svetovalcev raziskovali in razvijali rešitve, ki odgovarjajo na izzive sodobnega gospodarstva ter družbenega okolja.

Študentje imamo v slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih zavodih odlične možnosti pridobitve raznovrstnih strokovnih in akademskih nazivov ter z njimi povezanih znanj. Kljub temu dostikrat slišimo, da smo čisto preveč teoretični in da nam primanjkuje prakse. Sploh, ko navajamo kompetence v svoj življenjepis, ki ga predsavljamo potencialnim zaposlovalcem.

Javni razpis, ki odgovarja na izziv praktičnih kompetenc študentov

Odgovor na izziv pomanjkanja prakse, ki ga tako odpira naše študijsko obdobje, je tokrat ministrstvo za izobraževanje v sodelovanju s štipendijskim skladom in EU podalo v obliki javnega razpisa PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020.

Razpis študentom ter profesorjem na dodiplomski in podiplomski stopnji omogoča izvedbo projektov, v katerih v skupini od 4 do 8 študentov:

1) izvedejo projekt v sodelovanju mentorja iz gospodarstva, ki na kreativen in inovativen način reši realen problem iz prakse ali

2) se profesorji povežejo s strokovnaji iz gospodarstva, s katerimi izmenjujejo strokovna znanja in izkušnje ter tako povezujejo terijo s prakso.

Poleg gospodarskega se razpis osredotoča tudi na družbeno okolje in ne povezuje zgolj študentov z mentorji, temveč vključuje tudi interdisciplinarnost skupin ter povezuje študente in strokovnjake različnih smeri.

Prvo odpiranje že januarja

Na razpis se lahko prijavijo fakultete, na voljo pa so tri odpiranja. Prvo, ki edino omogoča prijavo 5 projektov (druga dva le po 3), ki ustrezajo razpisnim pogojem, ima rok za oddajo vloge 5. 1. 2018. Drugega se bodo visokošolski zavodi lahko udeležili v prihodnjem študijskem letu, natančneje: razpisno dokumentacijo bodo morali oddati odo 23. novembra 2018. Tretje odpiranje pa nam bo ostalo za študijsko leto 2019/2020.

O razpisu vas bomo še obveščali in vas še spomnili na roke za oddajo razpisne dokumentacije. Če ste se že prijavili, pa vam želimo vso srečo in obilo uspeha na prvem odpiranju. :)

Commentaires


bottom of page