top of page

Študentove pravice in dolžnosti pri študentskem delu

Besedna zveza oz. ‘ključna beseda’ študentsko delo s pomočjo brskalnika navrže kar nekaj zanimivosti. Od minimalne postavke, do pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja pa vse do tega, kako preveriti plačilno disciplino potencialnega delodajalca … V glavnem ogromno informacij, ki bi jih moral vsak študent, ki dela preko napotnice, imeti v malem prstu. Pa jih imaš? Če ne, preveri glavne pravice in dolžnosti študenta pri študentskem delu, ki smo ti jih pripravili čisto ‘na sveže’.

Študentsko delo lahko opravljajo vsi dijaki, študentje in tisti, ki so vpisani v programe izobraževanj za odrasle in imajo potrdilo z zavoda za zaposlovanje, da niso aktivni iskalci zaposlitve. Prav tako študentskega dela ne morejo opravljati zaposleni, samozaposleni ali drugače delovno vključeni, ki pa lahko uveljavljajo druge pravice iz naslova statusa študenta. Na KŠOC želimo poskrbeti, da vsi, ki delo opravljate preko napotnice, poznate svoje vsaj osnovne in bistvene pravice in dolžnosti. Oglejte si jih - morda za nekatere sploh niste vedeli …

Dolžnosti študenta, ki opravlja študentsko delo

1. Za opravljanje študentskega dela mora imeti študent ustrezno urejen status in prijavo na študentskem servisu. V primeru, da se status prekine, je obveznost študenta, da o tem delodajalca tudi ustrezno obvesti. 2. Pravna podlaga za študentsko delo je napotnica, ki si jo študent uredi oz. naroči, preden se opravljanje del prične. Poskrbeti je potrebno, da napotnico pred pričetkom del podpiše in požigosa tudi delodajalec. 3. Preveriti vse pogoje dela - trajanje, vrsta dela, delovni čas, plačilo ter drugi morebitni pogoji dela. 4. Odškodninska odgovornost: če z namenom ali iz hude malomarnosti kot študentski delavec naredite škodo, jo morate povrniti. 5. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se sicer odvede že v okviru obračuna prihodka pri študentskem servisu. A ker se obračuna IZ študentovega zaslužka, je pravno-formalno to obveznost študenta.

Pravice študenta, ki opravlja študentsko delo

1. Minimalna bruto urna postavka študentskega dela, ki od 1. 4. 2018 znaša 4,73 evra. 2. Študent ima pravico do varnega dela, zato mora ob pričetku opravljanja dela biti seznanjem z varstvom pri delu in požarno varnostjo. 3. Vsak, tudi dijak ali študent, ima pravico do enakovredne obravnave glede na spol, delovni čas. 4. V primeru neplačila dogovorjenega zneska s strani delodajalca, ima študent pravico, da ga izterja. Pri tem mu lahko pomaga študentski servis, na voljo pa je tudi rizični sklad, v katerega le-ta mora nameniti del sredstev za takšne primere. 5. Študentsko delo mora biti občasno in začasno ter vključevati odmore, počitke in posebno varstvo delavcev, mlajših od 18 let. "Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 se ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja”. Kadar torej vaše delo izpolnjuje vse pogoje klasične zaposlitve za nedoločen čas, jo imate kot študenti pravico zahtevati - tudi za nazaj.

Več o pravicah, izplačilih in ostalih formalnostih najdete na spletnem mestu MDDSZ.

Comments


bottom of page