top of page

Študentski status in sprememba v zdravstvenem zavarovanju

Kdaj in katero zdravstveno zavarovanje moram plačevati? Če nimam več pogojev za zavarovanje kot družinski član, naj čakam do preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja ali naj si vse uredim že sedaj?

Vir slike: Unsplash


Novo leto bo prineslo spremembo sistema plačevanja zdravstvenega zavarovanja. Namesto plačevanja položnic zavarovalnicam, bo 35 evrov obveznega zdravstvenega prispevka sedaj prejemal neposredno ZZZS. Študentje, ki bodo ostali brez statusa ali bodo presegli starost 26 let bodo zato po novem letu na ZZZS vplačevali okoli 65 evrov zdravstvenega zavarovanja in prispevka skupaj. Kljub temu si morajo študenti, ki bodo brez enega od pogojev za kritje osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po trenutni zakonodaji, morali do takrat dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti pri eni od komercialnih zdravstvenih zavarovalnic; to so Triglav, Vzajemna ali Generali.


Kdaj študent ostane brez zavarovanja kot družinski član?


Podobno kot v prejšnjih stopnjah izobraževanja tudi študentom zdravstveno zavarovanje krijejo starši. Pogoji, po katerih je to omogočeno, so naslednji:

  • študent mora izpolnjevati pogoje za status študenta (vpis na fakulteto),

  • ni starejši od 26 let oziroma če je 26 let dopolnil v študijskem letu, ko še ima status študenta, mu podlaga za zavarovanje kot družinski član še velja do konca istega študijskega leta,

  • ne sme biti zaposlen, imeti svoje podjetje, biti družbenik ali poslovodna oseba,

  • ne sme biti vpisan za Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije

  • ali biti zdravstveno zavarovan po katerikoli drugi podlagi.

Zdravstveno zavarovanje študenta kot družinskega člana torej ni več mogoče ob neizpolnjevanju vsaj enega od zgoraj naštetih pogojev.


Kako si urediti zdravstveno zavarovanje, če kot študent ne morem več biti zavarovan kot družinski član?


Študent, ki ne more biti več zdravstveno zavarovan kot družinski član, mora najti drugo podlago za plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa si mora do veljave novega zakona (predvidoma do konca leta 2023) urediti pri eni od zgoraj naštetih zavarovalnic v roku 30 dni.


Obvezno zdravstveno zavarovanje po izteku statusa študenta oz. po koncu šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let, lahko študent ureja na naslednje tri načine:

  1. kot občan s posebno vlogo preko CSD (če izpolnjuje pogoje, je plačnik občina stalnega prebivališča),

  2. kot samostojni zavezanec preko ZZZS (plačuje sam),

  3. preko centra za socialno delo v okviru socialne pomoči, če je ta odobrena.

Comments


bottom of page