top of page

Študijske izmenjave Erasmus plus

Slovenske univerze študentom omogočajo prijavo na študij v tujini. Razpisi se običajno uradno odprejo v drugem delu prvega semestra, izbor kandidatov pa poteka glede na dosežke in motivacijo študentov.

Vir slike: Unsplash


Članice univerz študente vsako leto povabijo na izmenjavo z razpisanim številom mest, ki jih je namenjenih za posamezni program na posamezni partnerski fakulteti, s katerimi imajo podpisane sporazume o mobilnosti študentov. Vsaka izmenjava v okviru programa Erasmus+ kandidatu omogoča opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini. Gostiteljske univerze imajo običajno že utečene postopke prijav študentov na izmenjavi, da je vključitev v program še enostavnejša, pa jim velikokrat omogočajo tudi določene nastanitvene kapacitete in koordinatorje, ki gostujočim študentom pomagajo urediti tudi ostale formalnosti.


Dotacije Erasmus+


Program Erasmus plus za vsakega študenta, ki se odpravlja na izmenjavo, predvideva tudi nepovratna finančna sredstva, ki jih imenujemo dotacije. Ne gre za štipendijo ali subvencijo, temveč za dodatna sredstva, ki jih študent lahko porabi za potrebe študija v tujini, če izpolni svoje obveznosti.


Dotacije običajno pokrivajo del stroškov bivanja v državi gostiteljici in so v prejšnjem študijskem letu znašale od 540 do 700 evrov; odvisno od države, v katero se študent odpravi. Poleg tega se pokrije tudi vnaprej določen del stroškov za prevoz, ki omogoča tudi dodatna sredstva za vse, ki potujejo zeleno. Slednje pomeni, da za pot z vlakom, avtobusom, plovilom ali skupinskim prevozom študentje prejmejo še dodatna sredstva v višini 50 evrov. Ob tem je dobro vedeti, da dotacije Erasmus+ ne vplivajo na višino ostalih štipendij in socialnih transferjev.


Pogoj za prijavo na razpis Erasmus


Za prijavo boste običajno potrebovali prijavnico, kratek življenjepis, motivacijsko pismo in znanje angleščine ali jezika ciljne države. Prijavite se lahko, če boste v letu študija na matični fakulteti vpisani vsaj v drugi letnik študija in na stopnji študija, na kateri se prijavljate, še niste izkoristili 12-mesečne izmenjave. Merila za odbiranje prijavljenih so na fakultetah lahko različna, a običajno imajo pri več prijavah prednost študenti z boljšimi študijskim uspehom in več obštudijskimi dejavnostmi.


Večina razpisov se odpre konec prvega semestra, trajajo pa do konca februarja ali do zapolnitve mest. Prijavo na izmenjavo za naslednje študijsko leto še omogočajo Univerza v Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici, medtem ko je ljubljanska razpis odprla že novembra 2022 in sredi februarja že zaključila s sprejemanjem prijav. Pozorni bodite tudi na roke za oddajo prijav na vaših matičnih fakultetah, saj se lahko zaprejo pred razpisanimi v dokumentih univerz. Ne pozabite, da se lahko v primeru neuspešne ali zamujene prijave poskusite izmenjave udeležiti v naslednjem letu ali na naslednji študijski stopnji.

Opmerkingen


bottom of page